Generalitat de Catalunya


CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Introduïu el DNI i data naixement a consultar

DNI
Data naixement (dd/mm/yyyy)


NOTA: Aquesta informació no té validesa oficial. Els candidats hauran de comprovar la seva situació a les llistes oficials exposades en els taulers d'anuncis corresponents.