Accessos directes:


Xarxes socials
La Generalitat de Catalunya a les xarxes socials i blocs

Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

Descarregueu-vos la guia en format pdf:

La Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les Xarxes Socials. És un instrument dinàmic i tothom hi pot fer aportacions des de la seva experiència a xarxes@gencat.cat.o be a Github.

La Guia conté el procediment que cal seguir per obrir bústies, comptes i perfils de qualsevol departament, servei o marca (per extensió, també d'ens amb personalitat jurídica pròpia i empreses públiques participades majoritàriament per la Generalitat) en aquests espais de relació i participació. Així mateix, enumera les diferents eines de xarxa social, els diversos usos i objectius de presència en cadascuna, les recomanacions per a una presència adequada i reexida i també els criteris d'estil comunicatiu més adequats per a cada eina.