Generalitat de Catalunya

Monogràfic multimèdia sobre el projecte ALBA i les seves aplicacions en recerca i innovació. Març 2010. El web oficial de la Generalitat de Catalunya. Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Multimèdia
Sincrotó Alba
Sincrotró ALBA

Si voleu, podeu veure el multimèdia en versió flash .

Què és?

ALBA és el nom del Laboratori de Llum de Sincrotró que s'ha posat en funcionament a Cerdanyola del Vallés. Aquesta font d'última generació funciona com un microscopi gegantí que permet descobrir els secrets d'àtoms i molècules. Donarà serveis a investigadors i empreses d'alta tecnologia

Les instal·lacions, de 22.870 m², estaran integrades per un edifici principal de formigó i vidre en forma de cargol de 140 m, de diàmetre, i plantes subterrànies on s'ubicaran tallers i centres de producció d'energia.

A Europa hi ha prop de 20 sincrotrons, però ALBA serà l'únic situat al sud de la línia París-Trieste (excloent la font europea de Grenoble).

El sincrotó està gestionat pel CELLS (Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró) i cofinançat per la Generalitat i l'Estat espanyol.

Com funciona?

Un sincrotró és un accelerador de partícules. Un canó d'electrons produeix un feix inicial que s'accelera en el sincrotró fins a velocitats properes a la llum.

Un cop accelerats, els electrons s'injecten en un anell d'emmagatzematge. Allí circulen durant hores amb una energia que es manté constant mitjançant cavitats de radiofreqüència.

Quan els electrons que circulen per l'anell descriuen una corba, emeten llum de gran intensitat, a longituds d'ona que van d'allò visible als raigs X. Aquesta llum és molt focalitzada, polaritzada i s'emet en forma de pulsacions, com el flaix d'una màquina fotogràfica.

La radiació emesa, o llum de sincrotró, es direcciona cap a les estacions de treball on els usuaris la podran fer servir per a les seves investigacions.

Per a què serveix?

La radiació de sincrotró es pot fer servir en molts camps de recerca: des de la física i la química fins la medicina o la biologia.

Les seves aplicacions industrials són molt variables. Es pot fer servir per fabricar objectes molt petits, dissenyar fàrmacs o desenvolupar nous materials per a la indústria.

Aplicacions de major impacte

  • Biologia molecular: per estudiar les proteïnes i els virus i ajudar a dissenyar nous fàrmacs.
  • Teràpia mèdica: els raigs X que emet un sincrotró poden tenir aplicacions en la imatge mèdica i en determinades teràpies.
  • Ciències ambientals: per determinar l'estructura dels contaminants.
  • Ciències dels materials: per estudiar les seves propietats.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya