Generalitat de Catalunya

Monogràfic multimèdia sobre el Pla de Recerca i Innovació i el desenvolupament sostenible. Febrer 2005. El web oficial de la Generalitat de Catalunya. Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Multimèdia
Pla de Recerca i Innovació (PRI)
Inici > Multimèdia > Tecnologia. Recerca i innovació > Pla de Recerca i Innovació
Pla de Recerca i Innovació

Si voleu, podeu veure el multimèdia en versió flash .

El Pla de Recerca i Innovació vol...

Situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca i innovació mitjançant una política pública integrada amb el conjunt d'agents públics i privats que promogui la societat del coneixement i l'emprenedoria per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.


Indicadors clau

Recursos en recerca, desenvolupament i innovació

Esforç global en recerca i desenvolupament

Percentatge de la despesa en relació amb el PIB

 • Catalunya: 1,38 (2003)
 • Europa: 1,99 (2002)
 • Objectiu 2008: 2,10
Esforç global en innovació

Percentatge de la despesa agregada en innovació empresarial sobre el PIB

 • Catalunya: 2,42 (2000)
 • Europa: 3,70 (2002)
 • Objectiu 2008: 5,20
Esforç empresarial en recerca i desenvolupament

Percentatge del PIB de la despesa en recerca i desenvolupament de les empreses sobre el PIB

 • Catalunya: 0,91 (2003)
 • Europa: 1,30 (2002)
 • Objectiu 2008: 1,26
Innovació i recerca

Recursos humans en recerca i tecnologia

Investigadors i investigadores

 • Catalunya: 18.387 (2003)
 • Objectiu 2008: 24.000

Investigadors i investigadores respecte a la població ocupada (tant per mil de la població ocupada)

 • Catalunya: 6,42 (2003)
 • Europa: 5,60 (2000)
 • Objectiu 2008: 7,5

Estructura

Empreses innovadores (%)

 • Catalunya: 25,80% (1998, 2000)
 • Europa: 44 (1998, 2000)
 • Objectiu 2008: 40

Aportació al sector industrial dels sectors industrials d'alt contingut tecnològic

 • Catalunya: 7,50 (2002)
 • Europa: 13,70 (2002)
 • Objectiu 2008: 10

Personal dedicat als serveis d'alta tecnologia

 • Catalunya: 2,68 (2002)
 • Europa: 3,57(2002)
 • Objectiu 2008: 4

Resultats científics i tecnològics

Producció de publicacions científiques (%)

 • Catalunya: 10.967 (99-2000)
 • Europa: 622,499
 • Objectiu 2008: 12.000

Tesis presentades

 • Catalunya: 1.200 (2002)
 • Objectiu 2008: 1.500

Patents presentades

 • Catalunya: 62 (2002)
 • Europa: 161 (2002)
 • Objectiu 2008: 1.500

Exportacions d'alt nivell tecnològic (%)

 • Catalunya: 12,07 (2003)
 • Objectiu 2008: 18

Política científica i tecnològica

Èxit del personal de recerca en les convocatòries estatals (%)

 • Catalunya: 27 (2002)
 • Objectiu 2008: 30

Participació en programes marc de la Unió Europea

 • Catalunya: 51 (2003)
 • Objectiu 2008: 5
Programes

Programa de suport a la recerca

 • Inversió prevista 2005-2008: 168,95 milions d'euros
 • Objectius del programa: Incrementar la quantitat i la qualitat de la recerca científica i tecnològica així com el desenvolupament de nous productes i la innovació empresarial.
 • Accions previstes: Aportacions de base per als grups de recerca consolidats per a la renovació d'equipament petit, com ordinadors, i per a la contractació de personal de suport, com gestors o administradors.

Programa de personal de recerca

 • Inversió prevista 2005-2008: 14,46 milions d'euros
 • Objectius del programa: Formar doctors, recuperar investigadors consolidats a l'estranger, formar tècnics de suport a la recerca, promoure la formació de la comunitat científica en tasques de gestió i facilitar la permeabilitat entre la carrera científica, la docent i la incorporació a la empresa.
 • Accions previstes: Instaurar la carrera investigadora formada per quatre etapes: formació predoctoral, formació postdoctoral, consolidació investigadora i estabilitzadora. Activitats formatives.

Programa de centres i personal i infraestructures de recerca

 • Inversió prevista 2005-2008: 213,27 milions d'euros
 • Objectius del programa: Potenciar la recerca transdisciplinària mitjançant equipaments comuns i incrementar la transferència de tecnologia entre els centres de recerca i les empreses.
 • Actuacions previstes: Creació de centres de recerca especialitzats en diferents àrees i redacció i execució d'un pla d'infraestructures científiques i tecnològiques que permeti crear grans equipaments de recerca, equipaments de recerca biomèdica i infraestructures tecnològiques al territori.

Programa de suport a la transferència tecnològica i de coneixement

 • Inversió prevista 2005-2008: 77,34 milions d'euros
 • Objectius del programa: Incrementar el nombre de patents empresarials, el volum de subcontractació de R+D de les empreses als centres públics i incrementar el nombre d'empreses creades a partir de la recerca.
 • Accions previstes: Creació del Consorci de Transferència del Coneixement i de les xarxes de Centres Tecnològics, de Difusió de la Tecnologia i de Suport a la Innovació Tecnològica.

Programa de foment a la innovació

 • Inversió prevista 2005-2008:48 milions d'euros
 • Objectius del programa: Incrementar el nombre d'empreses innovadores, d'exportacions
 • Accions previstes: Creació de xarxes d'intercanvi de bones pràctiques en la gestió de la innovació. Incentius fiscals, increment del nivell científic i tècnic de la empresa, incorporació dels conceptes de disseny, de les tecnologies de logística, de la qualitat del producte i digitalització de les empreses. Línies d'ajudes.

Programa de suport financer

 • Inversió prevista 2005-2008: 2,9 milions d'euros
 • Objectius del programa: Incrementar la participació dels fons de pensions en el capital risc, incrementar el nombre d'inversors privats.
 • Accions previstes: Xarxa d'inversors privats, AVALIS de Catalunya, societat de garantia reciproca i fons d'avals de crèdits.

Programa de mobilitat, cooperació i internacionalització

 • Inversió prevista 2005-2008: 19,06 milions d'euros
 • Objectius del programa: Internacionalitzar la recerca catalana, incrementar les estades d'investigadors de Catalunya a l'estranger, fomentar les aliances amb altres centres de recerca, potenciar la cooperació científica i tecnològica amb altres regions europees.
 • Accions previstes: Beques i ajuts per a la formació d'investigadors catalans a d'altres països, beques i ajuts per a estades a Catalunya d'investigadors, ajuts a la mobilitat d'universitaris, a la col·laboració entre institucions.

Programa de foment i comunicació de la cultura científica i tecnològica

 • Inversió prevista 2005-2008: 4,29 milions d'euros
 • Objectius del programa: Incrementar la cultura científica i el coneixement de la importància de la ciència, la tecnologia i la innovació pel conjunt de la població. Promoure el reconeixement de les activitats de recerca. Promoure l'esperit científic i les vocacions científiques i tecnològiques.
 • Accions previstes: La majoria de les actuacions s'hauran de dirigir als estudiants de primària i secundària. Línies d'ajut per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la comunicació i de la difusió científica.

Programa de foment de l'esperit emprenedor

 • Inversió prevista 2005-2008: 23,52 milions d'euros
 • Objectius del programa: Estimular l'esperit emprenedor.
 • Accions previstes: Potenciar la xarxa de vivers d'empreses, ampliació de la xarxa de trampolins tecnològics, ajuts al capital concepte per tal que esdevingui més senzill crear una empresa de base tecnològica, línia d'ajuts per a projectes inicials, precapital concepte i capital concepte.

Iniciativa pel foment de la innovació en l'administració

 • Inversió prevista 2005-2008: 40,51 milions d'euros
 • Objectius del programa: Fer de l'administració pública un motor d'innovació.
 • Accions previstes: Es realitzaran compres públiques de tecnologia que es produiran en productes i processos que impliquin la creació de tecnologia en alguns dels següents aspectes, ecoeficiència, administració electrònica, innovació en recursos humans com el teletreball o la gestió del coneixement.

Línies prioritàries i estratègia sectorial

 • Inversió prevista 2005-2008: 122,83 milions d'euros
 • Objectius del programa: Prioritzar la recerca biomèdica i en les ciències de la salut, l'enginyeria de telecomunicacions, la ciència i la tecnologia agroalimentària, el desenvolupament social i cultural i la sostenibilitat i el medi ambient.
 • Accions previstes: Es realitzaran compres públiques de tecnologia que es produiran en productes i processos que impliquin la creació de tecnologia en alguns dels següents aspectes, ecoeficiència, administració electrònica, innovació en recursos humans com el teletreball o la gestió del coneixement.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya