logo


Qüestionari de Vigilància Epidemiològica

Per a persones ateses a l'oficina de farmàcia per símptomes d'infecció respiratòria aguda (síndrome gripal) que han aperegut ràpidament.


----------------------------------------- Us recordem que existeixen camps obligatoris (*) ---------------------------------------------------

(dd/mm/aaaa)


Home
Dona

Detecció de pacients amb síndrome gripal:


Febre o febrícula
(per declarar un cas de síndrome gripal, el/la pacient ha de patir febrer o febrícula, i s'ha d'indicar com a mínim 1 símptoma del primer grup i 1 símptoma del segon grup)

Presenta almenys un dels símptomes següents?
Malestar general
Mal de cap (cefalea)
Dolor muscular o artromiàlgies


Tos
Mal de coll
Disnea (dificultat respiratòria)

Paracetamol mg
Àcid acetilsalicílic mg
Ibuprofèn mg
Anti-tussigen
Anti-histaminic
Altres medicaments (indicat la dosi):NoNo

Paracetamol mg
Àcid acetilsalicílic mg
Ibuprofèn mg
Anti-tussigen
Anti-histaminic

Altra/es medicaments (indicar la dosi):No

no

(dd/mm/aaaa)

no