logo    
 

Premis PAAS 2016
Memòria justificativa del projecte

Data límit de presentació: 15 d' octubre de 2016

Els premis PAAS tenen com a objectiu identificar, reconèixer i difondre els projectes o iniciatives que millor han contribuït a assolir els objectius del PAAS en els àmbits d’actuació següents: educatiu, sanitari, comunitari, laboral i de recerca. Dels projectes presentats es valorarà:

• Població a la qual arriba
• Àmbit territorial (local/barri, municipal, Regió, Catalunya)
• Metodologia del projecte
• Metodologia de l’avaluació
• Inclusió de dos aspectes (alimentació i activitat física)
• Implicació i sinergies dels diferents sectors
• Resultats assolits *
• Continuïtat i sostenibilitat del projecte per als propers anys
• Plantejament innovador i original amb possibilitat d’aplicació en altres àmbits
• Equitat, impacte social i perspectiva de gènere

*Si un projecte no presenta resultats, a excepció que estigui molt justificat, es desestimarà per a premi

La rellevància del projecte o programa es valorarà a partir de la memòria justificativa, que ha d’estar redactada de manera que permeti identificar-ne la naturalesa i l’abast mitjançant l’èmfasi en els aspectes d’avaluació i d’impacte.

La memòria justificativa no ha d’incloure referències a persones, institucions o municipis a través de les quals se’n pugui reconèixer l‘autoria.

Si es considera oportú es demanarien documents complementaris en una segona fase.

 

 

Nom
 
Cognoms
 
Institució
 
Adreša
 
 
 
 
 
 

 
Educatiu
Sanitari
Comunitari
Laboral
Recerca
 
Regió Sanitària
 
 

 
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb Lydia Allueva (lydia.allueva@gencat.cat) o telefonar al número 93 5513637.
 
La memòria justificativa serà utilitzada per valorar la rellevància del projecte o programa. Ha d’estar redactada de manera que permeti identificar la naturalesa i l’abast del projecte, fent èmfasi en els aspectes d’avaluació i d’impacte. No ha d’incloure referències a persones, institucions o municipis que puguin fer reconèixer els autors/res de la mateixa. Si es considera oportú es poden aportar altres documents i/o materials complementaris en annexes independents a la memòria.
 
 
Objectius del projecte i material i mètodes utilitzats per desenvolupar-lo. (màxim 3.000 caràcters)

número de caracteres
 

número de caracteres
 
Avaluaciˇ del procÚs i resultats: metodologia, indicadors i impacte sobre la salut de la poblaciˇ diana (màxim 3.000 carÓcters)

número de caracteres
 

número de caracteres
 

número de caracteres
 

número de caracteres
 

número de caracteres
 

número de caracteres
 
 
En compliment de l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que consigneu en aquest formulari seran tractades en un fitxer de dades titularitat de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb la finalitat de gestionar la seva subscripció als butlletins d’aquesta Direcció i trametre la publicació que vostè ha requerit. Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit a la Direcció General d’Atenció Ciutadana, Via Laietana 14, 3r, 08003 de Barcelona, acompanyant fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent que l’identifiqui.