Accés al contingut
Accés al menú de la secció
 

Consell de la Professió Mèdica de Catalunya

 

Creació

El Consell de la professió mèdica de Catalunya es crea per Ordre del Departament de Salut, el 6 de juliol de 2006, amb l’objectiu d’ésser l’òrgan permanent de consulta i participació activa del col·lectiu professional mèdic a Catalunya i es reconeix, d’aquesta manera, la singularitat de l’exercici de la professió mèdica.

Tal i com s’indica en l’Ordre, el Consell haurà de generar un debat, entre d’altres temes, sobre:

  • El paper del personal mèdic en el desenvolupament de les polítiques departamentals

  • La corresponsabilitat en l’assoliment dels objectius del sistema sanitari públic de Catalunya

  • La millora de la qualitat assistencial envers la ciutadania

  • Els nivells de competència necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de la salut i l’equitat de gènere en salut 

Comissions de treball

En el si del Consell de la professió mèdica estan constituïdes amb caràcter permanent dues comissions de treball:

  • La comissió de treball competent en aspectes relatius a l’ordenació de la professió mèdica

  • La comissió de treball competent en aspectes relatius a l’exercici professional del personal mèdic del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya

La comissió d’ordenació debat aquelles qüestions vinculades a la configuració del sistema de formació professional, desenvolupament professional i planificació i ordenació de la professió mèdica.

La comissió de l’exercici professional analitza els aspectes associats a l’exercici professional del personal mèdic.

Funcions del Consell

En línies generals, les funcions del Consell són:

  • Actuar com a òrgan de participació, consulta i cerca de consens del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques professionals i de polítiques acadèmiques i formatives del personal mèdic i en qüestions relatives a l’exercici de la professió mèdica

  • Col·laborar amb el Departament de Salut en el desenvolupament del Pla de Recursos Humans del sistema sanitari integral

  • Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament de la Llei d’ordenació de les professions sanitàries

  • Participar en el procés de definició de les mesures d’implementació del Llibre Blanc de les Professions Sanitàries

Participar en el procés d’anàlisi de les polítiques de salud

 

 

Data de publicació: 27/01/2009
Data de modificació: 27/01/2009
Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web | © Consell Professió Mèdica de Catalunya |