Generalitat de Catalunya - www.gencat.net

 

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

S'ha modificat l'adreça web de la pàgina Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

La nova adreça és http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-emporda/

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,