Instal·lacions de rčgim especial (fotovoltaiques, energia eňlica, biomassa...). Oficina de Gestió Empresarial