Art Romànic Índex del MNAC

Àmbit XIII    L´estil 1200

Bona part de les obres d’aquest àmbit responen a la renovació que afectà la producció artística occidental des de les darreres dècades del segle XII. Es tracta d’un nou corrent bizantinitzant (a partir dels canvis produïts en l’època dels Comnens), marcat per l’empremta clàssica, que afectà totes les arts, essent especialment destacat en l’orfebreria i la pintura. Un cert naturalisme en el tractament de les figures, més corpòries i menys rígides que en etapes anteriors, permet de definir aquestes obres, com les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella, els frontals de Baltarga i d’Avià, i la biga de la Passió. Altres obres incloses podrien ser posteriors, tot i que presenten deutes amb aquest moviment.

 

L'obra més representativa


Frontal d´altar de Baltarga

  FRONTAL D´ALTAR DE BALTARGA.

Cap a 1200. Pintura al tremp sobre fusta. 94 x 165 cm. Procedeix de l’església parroquial de Sant Andreu de Baltarga (Bellver de Cerdanya, Baixa Cerdanya). Adquisició, 1911. MNAC/MAC 15804

 

Col·lecció de l'àmbit


121. CONJUNT DE PINTURA MURAL DE SANT ESTEVED’ANDORRA LA VELLA. Entre 1200-1210. Pintura al fresc. Procedeix de l’absis principal i de l’absidiola nord i mur adjacent de l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Andorra). Adquisició, 1950. Absidiola nord i mur adjacent: 255 x 185 x 85 cm (MNAC/MAC 35711). MNAC/MAC 35706-35711

121.1. BRAU ALAT, SÍMBOL DE L’EVANGELISTA SANT LLUC. Entre 1200-1210. Pintura al fresc. 97 x 198 cm. Procedeix de l’absis principal de l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Andorra). Adquisició, 1950. MNAC/MAC 35706

121.2. CRIST. Entre 1200-1210. Pintura al fresc. 95 x 64 cm. Procedeix de l’absis principal de l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Andorra). Adquisició, 1950. MNAC/MAC 35707

121.3. FRIS ARQUITECTÒNIC. Entre 1200-1210. Pintura al fresc. 55 x 156 cm. Procedeix de l’absis principal de l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Andorra). Adquisició, 1950. MNAC/MAC 35708

121.4. SANEFA VEGETAL. Entre 1200-1210. Pintura al fresc. 41 x 463 cm. Procedeix de l’absis principal de l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella (Andorra). Adquisició, 1950. MNAC/MAC 35709-35710

122. FRONTAL D’ALTAR D’AVIÀ. Cap a 1170-1190. Pintura al tremp sobre fusta amb relleus d’estuc i colradura. 105 x 176 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Maria d’Avià (Berguedà). Adquisició, 1903. MNAC/MAC 15784

123. FRONTAL D’ALTAR DE BALTARGA. Cap a 1200. Pintura al tremp sobre fusta. 94 x 165 cm. Procedeix de l’església parroquial de Sant Andreu de Baltarga (Bellver de Cerdanya, Baixa Cerdanya). Adquisició, 1911. MNAC/MAC 15804

124. BALDAQUÍ DE TAVÈRNOLES. Primera meitat del segle XIII. Pintura al tremp sobre fusta amb estucs. 170 x 216 cm. Procedeix del monestir benedictí de Sant Serni de Tavèrnoles (Anserall, Alt Urgell). Adquisició, 1906. MNAC/MAC 24060

125. BIGA DE LA PASSIÓ. Entre 1200-1220. Pintura al tremp sobre fusta. 20,5 x 230,5 cm. Procedència desconeguda. Adquisició, 1907. MNAC/MAC 15833

126. BIGA DE CARDET. Mitjan segle XIII. Pintura al tremp sobre fusta. 22 x 390 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Maria de Cardet (Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça). Adquisició, 1962. MNAC/MAC 71999

Tornar a Àmbit XIII