Art Romànic Índex del MNAC

Àmbit VIII    La Imatgeria

La talla en fusta és un altre dels terrenys artístics característics del romànic català. Tot i que s’aplicava a produccions força diverses, se centra sobretot en tres grups d’imatges destinades al culte: la Mare de Déu amb el Nen, el Crucifix i els Davallaments de la creu. Eren col× locats en un lloc destacat, sovint damunt l’altar. La seva elaboració devia tenir lloc en tallers la localització dels quals ens és desconeguda, malgrat que en ocasions siguin definibles a partir de trets comuns, com l’anomenat Taller d’Erill, amb el qual es relacionen els davallaments exposats. La Majestat Batlló, imatge del Crist triomfant sobre la mort, que conserva bona part de la policromia, és una altra de les obres mestres del romànic català.

 

L'obra més representativa


Majestat Batlló (talla en fusta)

  MAJESTAT BATLLÓ.

Mitjan segle XII. Talla en fusta de xiprer (Crist) i de castanyer (creu) policromada al tremp. 94 x 96 x 17 cm (Crist) i 156 x 120 x 4 cm (creu). Procedeix de la Garrotxa. Donatiu E. Batlló, 1914. MNAC/MAC 15937

 

Col·lecció de l'àmbit


105. MARE DE DÉU. Cap a 1200. Talla amb restes de policromia al tremp. 72 x 28 x 22 cm. Procedència desconeguda. Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3923

106. MARE DE DÉU. Primera meitat del segle XIII. Talla en fusta de xiprer amb restes de policromia al tremp. 80 x 30 x 22 cm. Procedència desconeguda, probablement castellana. Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3924

107. MARE DE DÉU D’ALL. Cap a 1200. Talla policromada al tremp i colradura. 88 x 38 x 29 cm. Procedeix de l’església de Santa Maria d’All (Isòvol, Baixa Cerdanya). Adquisició, 1920. MNAC/MAC 15917

108. MARE DE DÉU DE COVET. Segle XIII. Talla en fusta d’àlber policromada al tremp. 83 x 31 x 24 cm. Procedeix de Santa Maria de Covet (Isona, Pallars Jussà). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 4395

109. MARE DE DÉU. Segle XIII. Talla policromada al tremp. 85 x 23 x 16 cm. Procedència desconeguda. Adquisició, 1950. MNAC/MAC 35740

110. MARE DE DÉU DEL DAVALLAMENT DE DURRO. Segle XII. Talla en fusta de tell amb restes de policromia al tremp. 189 x 51 x 23 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Maria de Durro (Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça). Adquisició, 1922. MNAC/MAC 15895

111. MARE DE DÉU I SANT JOAN DEL DAVALLAMENT D’ERILL-LA-VALL. Segle XII. Talles amb restes de policromia al tremp. Mare de Déu i Sant Joan (cadascuna): 144 x 40 x 21 cm. Procedeixen de l’església parroquial de Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall (Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3917 i 3918

112. FIGURES DEL DAVALLAMENT DE SANTA MARIA DE TAÜLL. Segles XII-XIII. Talles amb restes de policromia al tremp. 122 x 168 x 22 cm (Crist), 103 x 38 x 29 cm (Josep d’Arimatea), 110 x 29 x 17 cm (Mare de Déu) i 100 x 20 x 15 cm (Dimes). Procedeixen de l’església parroquial de Santa Maria de Taüll (Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3915

113. CRIST. Consagrat el 1147 (segons un pergamí trobat al dors). Talla. 100 x 91 x 16 cm (Crist) i 187 x 118 x 4,5 cm (creu). Probablement procedeix del bisbat d’Urgell. Adquisició, 1906. MNAC/MAC 15950

114. MAJESTAT BATLLÓ. Mitjan segle XII. Talla en fusta de xiprer (Crist) i de castanyer (creu) policromada al tremp. 94 x 96 x 17 cm (Crist) i 156 x 120 x 4 cm (creu). Procedeix de la Garrotxa. Donatiu E. Batlló, 1914. MNAC/MAC 15937

Tornar a Àmbit VIII