Art Romànic Índex del MNAC

Àmbit IV    Crist i Maria a la iconografia

Les composicions figuratives del romànic (absis, frontals, baldaquins, arquetes...) són centrades molt sovint per les imatges de Crist o la Mare de Déu, en actitud frontal i majestàtica. Sota diverses variants, constitueixen gairebé sempre visions de la divinitat. Entre els esquemes més freqüents hi ha el del Crist en Majestat (Maiestas Domini) envoltat pels símbols dels evangelistes (Tetramorf), i acompanyat d’un apostolat. Altres temes com l’Ascensió de Crist, la Crucifixió o la Mare de Déu amb el Nen són també significatius. Les diferències iconogràfiques o compositives existents tenen relació, en gran part, amb la voluntat del promotor i, també, amb els models utilitzats pels artistes.

 

L'obra més representativa


Talla en fusta de la Mare de Déu de Ger

  MARE DE DÉU DE GER.

Segona meitat del segle XII. Talla en fusta d’àlber policromada al tremp. 52,5 x 20,5 x 14,5 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Coloma de Ger (Baixa Cerdanya). Llegat Espona, 1958. MNAC/MAC 65503.

 

Col·lecció de l'àmbit

42. ABSIS MERIDIONAL I COLUMNA DE L’ABSIS CENTRAL DE SANTA MARIA DE MUR. Cap a 1150. Pintura al fresc. Absis: 440 x 490 x 165 cm (MNAC/MAC 68710); columna: 279 x 29 cm (MNAC/MAC 68711). Procedeixen de l’església de l’antiga canònica augustiniana de Santa Maria de Mur (Guàrdia de Noguera, Pallars Jussà). Les pintures de l’absis central de l’església, excepte la columna exposada, es troben al Fine Arts Museum de Boston (EUA). Dipòsit, 1961

43. ABSIS DE SANT MIQUEL DE MARMELLAR. Segles XI-XII. Pintura al fresc. 480 x 355 x 300 cm. Procedeix de la capella de Sant Miquel del castell de Marmellar (el Montmell, Baix Penedès). Adquisició, 1962. MNAC/MAC 71998

44. ABSIS DE SANT PAU D’ESTERRI DE CARDÓS. Segona meitat del segle XII. Pintura al fresc. 610 x 430 x 370 cm. Procedeix de l’església parroquial de Sant Pau d’Esterri de Cardós (Vall de Cardós, Pallars Sobirà). Adquisició, 1919-1923. MNAC/MAC 15970

45. FRONTAL D’ALTAR D’ESTERRI DE CARDÓS. Any 1225, segons la inscripció del bisell interior del muntant dret. Relleu d’estuc, daurat i policromat sobre fusta. 108 x 161 cm. Procedeix de l’església parroquial de Sant Pau d’Esterri de Cardós (Vall de Cardós, Pallars Sobirà). Adquisició, 1911. MNAC/MAC 15889

46. ABSIS DE SANTA MARIA DE GINESTARRE. Segona meitat del segle XII. Pintura al fresc. 375 x 365 x 250 cm. Procedeix de l’església de Santa Maria de Ginestarre (Esterri de Cardós, Vall de Cardós, Pallars Sobirà). Adquisició, 1919-1923 i 1964. MNAC/MAC 15971

47. BALDAQUÍ DE TOST. Cap a 1200. Pintura al tremp sobre fusta. 177 x 175 cm. Probablement procedeix de l’església parroquial de Sant Martí de Tost (el Pla de Sant Tirs, Alt Urgell). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3905

48. FRONTAL D’ALTAR DE BENAVENT DE LA CONCA. Final del segle XIII (la policromia és posterior). Talla policromada al tremp. 84 x 144 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Margarida de Benavent de la Conca (Isona, Pallars Jussà). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3914

49. FRONTAL D’ALTAR DIT D’ESQUIUS. Segona meitat del segle XII. Pintura al tremp sobre fusta recoberta de pergamí. 96 x 132 cm. El lloc d’Esquius de la suposada procedència no ha estat identificat, per bé que es diu que era al nord de Vic, prop de Torelló. Llegat Espona, 1958. MNAC/MAC 65502

50. CRIST DE CABDELLA. Segles XII-XIII. Talla. 218 x 180 x 25,5 cm (Crist) i 227 x 179 x 3,5 cm (creu). Procedeix de l’església de Sant Vicenç de Cabdella (la Torre de Cabdella, Pallars Jussà). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3936

51. CREU DE BAGERGUE (exposada per la cara posterior). Cap a 1200. Pintura al tremp sobre fusta. 126 x 98 cm. Procedeix de l’església parroquial de Sant Feliu de Bagergue (Alt Aran, Val d’Aran). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3937

52. MAJESTAT D’ÉLLER. Segona meitat del segle XII (creu moderna). Talla policromada al tremp. 83 x 85 x 15 cm. Procedeix d’Éller (Bellver de Cerdanya, Baixa Cerdanya). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 49366

53. CALVARI DE TRAGÓ DE NOGUERA. Segona meitat del segle XIII. Talla policromada al tremp. 60 x 55,5 x 13,5 cm (Crist) i 148 x 81 x 9 cm (creu). Probablement procedeix de Tragó de Noguera (Os de Balaguer, la Noguera). Adquisició, 1912. MNAC/MAC 15887

54. CRIST MAJESTAT DE BESARAN. Segle XII. Talla policromada al tremp. 56 x 20 x 10,5 cm. Procedeix de Besaran (Osca). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3927

55. FRAGMENT DE CREU ITALIANA. Segona meitat del segle XIII. Pintura al tremp sobre fusta de noguera negra. 32 x 25 cm. Probablement procedeix d’Itàlia. Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 5215

56. CRIST. Darrer quart del segle XII. Bronze fos, daurat i cisellat. 22 x 21,5 x 4 cm. Procedència desconeguda. Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 4553

57. CREU AMB EL CRUCIFICAT. Taller llemosí de l’anomenat Mestre dels Àsters Cisellats. Entre 1210-1220. Coure fos, gravat i daurat amb aplicació d’esmalt champlevé. 28,6 x 19 x 0,5 cm. Procedència desconeguda. Llegat Espona, 1958. MNAC/MAC 65508

58. PLACA DE COBERTA D’EVANGELIARI. Entre 1190-1200. Coure gravat i daurat amb esmalt champlevé i caps aplicats. 23,5 x 10,5 cm. Obra de Llemotges. Procedència desconeguda. Llegat Espona, 1958. MNAC/MAC 65558

59. ARQUETA. Cap a 1220. Coure daurat sobre ànima de fusta amb esmalt champlevé i caps aplicats. 30 x 22 x 8 cm. Procedència desconeguda. Llegat Espona, 1958. MNAC/MAC 65530

60. MARE DE DÉU. Segon terç del segle XIII. Coure fos i daurat. 22,5 x 8 x 4,8 cm. Procedència desconeguda. Llegat Espona, 1958. MNAC /MAC 66057

61. MARE DE DÉU DE GER.Segona meitat del segle XII. Talla en fusta d’àlber policromada al tremp. 52,5 x 20,5 x 14,5 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Coloma de Ger (Baixa Cerdanya). Llegat Espona, 1958. MNAC/MAC 65503

62. MARE DE DÉU. Segle XIII. Talla policromada al tremp. 54 x 16 x 17,5 cm. Procedència desconeguda. Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3921

63. MARE DE DÉU.Segle XIII. Talla amb restes de policromia al tremp. 64 x 20 x 14 cm. Procedència desconeguda. Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 4397

64. MARE DE DÉU DE MATADARS. Segona meitat del segle XII. Talla amb restes de policromia al tremp. 60 x 33 x 28 cm. Procedeix de l’església de Santa Maria de Matadars o del Marquet (Mura, Bages). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 4392

65. FRONTAL D’ALTAR D’ALÓS D’ISIL. Primer quart del segle XIII. Pintura al tremp sobre fusta amb relleus d’estuc policromats. 106 x 161 cm. Probablement procedeix d’Alós d’Isil (Alt Àneu, Pallars Sobirà). Adquisició, 1907. MNAC/MAC 15834

66. FRONTAL D’ALTAR DE CARDET. Segona meitat del segle XIII. Pintura al tremp sobre fusta amb relleus d’estuc que anaven recoberts de colradura. 96 x 160 cm. Procedeix de l’església parroquial de Santa Maria de Cardet (Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça). Adquisició col× lecció Plandiura, 1932. MNAC/MAC 3903

67. FRONTAL D’ALTAR DE MOSOLL. Mitjan segle XIII. Pintura al tremp sobre fusta amb decoració d’estuc i colradura. 100 x 168 cm. Procedeix de l’antiga parròquia de Santa Maria de Mosoll (Das, Baixa Cerdanya). Adquisició, 1906. MNAC/MAC 15788

Tornar a Àmbit IV