Art Gòtic Índex del MNAC

Àmbit VI    Pintors italians

A partir del segon quart del segle XIV la pintura italiana exerceix una influència important sobre la pintura catalana, la qual, en un inici, coincideix i alhora conviu amb la d’origen francès. Les noves propostes pictòriques sorgides a partir de Giotto i dels seus seguidors replantegen tant el tractament de la figura com el de l’espai que l’envolta. L’àmplia diversitat política italiana afavoreix l’existència d’un bon nombre de centres pictòrics importants, d’entre els quals destaquen sobretot Florència i Siena.
Si bé el conjunt d’obres que s’exposa en aquest àmbit no presenta lligams directes amb les obres catalanes d’influència italiana, s’ha volgut incloure-les com a al× lusió a la irradiació de la nova experiència plàstica al Principat, la qual es desenvolupa a l’àmbit següent.

 

L'obra més representativa


RETAULE DE SANT VICENÇ D´ESTOPANYÀ

Retaule de Sant Vicenç d´Estopanyà

Tornar a Àmbit VI