Inici Gencat


English
Castellano
Correu
Mapa del Web
Adreces i telèfons

Cerca avançada

 

 

 

 

Departament de Medi Ambient i Habitatge Inici Medi Ambient
Estratègia de planejament i construcció sostenible  

Disseny Sostenible d'Edificis

Un tercer eix vertebrador incideix en la millora ambiental dels edificis per configurar un model sostenible d'edificació.

Desenvolupament de les tecnologies més efectives
Una línia de treball entre l'administració pública i els professionals del sector es centra en definir i concretar els sistemes i mesures més efectives per a la millora de la qualitat ambiental de les diferents tipologies edificis públics existents i nous. Per exemple, l'aprofitament de l'aigua de pluja per a sanitaris o rec, estalvi d'aigua de rec en zones verdes, reutilització d'aigües grises, sistemes separatius, aplicació extensiva de mecanismes d'estalvi d'aigua, aprofitament d'energia solar, millora de l'eficiència energètica dels edificis, utilització de materials reciclats, etc. Els resultats d'aquest treball es concretaran en unes fitxes d'utilitat pràctica per a qualsevol professional que vulgui conèixer els últims avanços en construcció S'ha de dir que s'estan realitzant projectes demostratius en edificis per avaluar ambiental i econòmicament l'eficiència dels sistemes i tecnologies per a la millora dels comportament ambiental dels edificis.

Incorporació progressiva dels criteris ambientals en els plecs de prescripcions tècniques
Incidir en els plecs de prescripcions tècniques és una de les accions més innovadores per potenciar la millora ambiental del sector de la construcció. Ens trobem en una situació actual on els projectes s'assignen des de l'administració per criteris tècnics i econòmics. S'està impulsant la inclusió dels criteris ambientals per tal que representin un percentatge important a l'hora de decidir la contractació d'un projecte, obra...

Plans municipals d'ambientalització d'edificis
Un dels objectius més ambiciosos d'aquesta línia de treball és arribar a l'elaboració, a escala local, de Plans municipals d'ambientalització d'edificis. Aquesta escala permet desenvolupar bons diagnòstics de la situació del planejament i l'edificació, permet concretar les mesures que de forma genèrica promou el PPCS i incidir en nous aspectes com l'elaboració d'ordenances a nivell municipal i potenciar l'aplicació de mesures ambientals en el sector privat mitjançant una fiscalitat que redueixi els costos administratius d'aquells professionals del sector que optin per una millor qualitat ambiental.

 • Fitxes de tecnologies més efectives
 • Plecs de prescripcions tècniques:
  • Pla d'ambientalització d'edificis públic a Martorell
  • Programa integral de l'ajuntament de la Sènia per a la gestió sostenible d'edificis
 • Experiències demostratives:
  • Fàbrica del sol,
  • Trinitat Nova,
  • UPC. Campus de Castelledefels

 

 

 


Pàgina creada: 19/09/02
Última actualització: 19/09/02

sia.dmah@gencat.net

Índex sostenibilitat