Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 19/10/2018     Hora: 17:30     Propera actualització: 22/10/2018

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   

Durant el dia d'ahir la qualitat de l'aire
va ser bona en general a tota
Catalunya. El temps inestable
juntament amb les precipitacions i la
bona ventilació van mantenir baixos
els nivells de contaminació.

 

 


Per avui es preveu que la qualitat de
l'aire continui essent bona en tot el
territori. La inestabilitat atmosfèrica
associada a la gota freda dels darrers
dies continuarà dominant arreu de
Catalunya, especialment a la zona sud
de Tarragona. Tanmateix, els vents
moderats de component nord-est,
afavoriran la bona dispersió dels
contaminants, mantenint baixos els
seus nivells.

 

 


Per als propers dies, la situació
atmosfèrica continuarà essent
favorable per a mantenir bona la
qualitat de l'aire. Més enllà de la
disminució de les emissions associada
al cap de setmana, el temps ennuvolat,
així com les precipitacions i el vent,
continuaran jugant un paper clau a
l'hora de mantenir baixos els nivells
dels contaminants.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat