Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 18/12/2018     Hora: 09:35     Propera actualització: 18/12/2018

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   

Durant el dia d'ahir la qualitat de l'aire
va ser bona al conjunt del territori. La
bona ventilació deguda als vents de
component nord-oest i la neteja de
l'ambient conseqüència del pas d'un
front el passat diumenge, van afavorir
que ahir no s'assolissin nivells
moderats de contaminació.

 

 


Per a avui es preveu que la qualitat de
l'aire es mantingui bona a Catalunya.
Avui continuarem sota el domini de les
altes pressions, amb temps assolellat
a la major part del territori i amb boires
a l'interior. L'entrada d'un front a l'oest
de la península Ibèrica afavorirà la
circulació de vents de component sud,
sud-oest, que afectaran la façana
litoral i prelitoral. Aquesta bona
ventilació, preludi del pas d'un nou
front, ajudarà a mantenir ratlla els
nivells de contaminació.

 

 


Per a la jornada de demà, s'espera
que la qualitat de l'aire mantingui la
bona tònica dels darrers dies. Durant
el matí ens creuarà una cua de front
poc activa, que es desplaçarà d'oest a
est, deixant precipitacions més
concentrades a la meitat oest del
territori. Una vegada creui el front,
s'imposarà el vent de nord-oest.
Aquesta situació permetrà mantenir
l'ambient net al conjunt del territori.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat