Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 11/12/2017     Hora: 17:30     Propera actualització: 12/12/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   

La qualitat de l'aire va ser bona en
general, amb nivells de contaminació
baixos a gairebé tot el territori. La
zona on els nivells van ser moderats
va ser a les Terres de Ponent, on la
qualitat de l'aire fou regular degut a les
partícules PM10.

 

 


La qualitat de l'aire serà bona arreu. El
pas d'un front, que deixarà xàfecs
gairebé generalitzats durant el matí i
portarà bona ventilació, afavoriran la
neteja atmosfèrica.

 

 


Demà, la qualitat de l'aire serà bona
gràcies a la neteja atmosfèrica que es
produirà durant el dia d'avui. Amb
aquesta situació, els nivells de
contaminació es mantindran similars
als del dia anterior.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat