Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 24/03/2017     Hora: 11:30     Propera actualització: 27/03/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'aire va ser bona a tot el
territori, gràcies al pas de varis
sistemes frontals que han fet disminuir
les temperatures i augmentar la
inestabilitat atmosfèrica.

 

 

La qualitat de l'aire serà similar a la del
dia d'ahir, tot i que durant el matí, els
nivells de diòxid de nitrogen podran
ser moderats en zones de trànsit. La
situació d'una depressió sobre de la
península portarà precipitacions a
gran part del territori i una bona
ventilació.

 

 

Pels propers dies, s'espera que la
qualitat de l'aire sigui bona a tot el
territori, per les condicions
atmosfèriques que afavoriran la
dispersió de contaminants i les baixes
emissions associades al cap de
setmana.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat