Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 30/05/2016     Hora: 16:00     Propera actualització: 31/05/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   
La qualitat de l'aire va ser bona en
general, gràcies a la inestabilitat
atmosfèrica, la bona ventilació i les
baixes emissions degut al dia festiu.

 

 

La qualitat de l'aire serà bona en
general a tot el territori. Puntualment,
podrien augmentar els nivells d'ozó
troposfèric al litoral sud.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
bona en general. No obstant, els
nivells d'ozó troposfèric podrien
augmentar en punts del nord-est i a les
Terres de l'Ebre.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat