Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 02/12/2016     Hora: 11:00     Propera actualització: 05/12/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'aire va ser bona a gran
part de territori, tret de l'Àrea de
Barcelona i el Vallès - Baix Llobregat
on va ser regular principalment pel
contaminant diòxid de nitrogen (NO2).

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
similar a la dels darrers dies ja que
seguim sota la influència de l'anticicló.
En general serà bona, tret de l'Àrea de
Barcelona, Vallès - Baix Llobregat i el
Maresme on pot ser regular pels
contaminants diòxid de nitrogen i les
partícules PM10.

 

 

Pels propers dies, la qualitat de l'aire
serà bona en general a tot el territori.
Tot i que seguirem sota la influència de
l'anticicló fins dissabte, el descens de
les emissions associades al cap de
setmana i l'arribada d'un solc el
diumenge, farà que els nivells de
contaminació disminueixin.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat