Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 17/02/2017     Hora: 11:26     Propera actualització: 20/02/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'aire ha empitjorat
respecte a la del dia anterior, com a
conseqüència de la situació
meteorològica estable. Els nivells de
partícules en suspensió han
augmentat com a conseqüència d'una
feble intrusió de pols africana.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire
tendeixi a empitjorar com a
conseqüència de l'estabilitat
meteorològica que comporta ventilació
feble. A més, es preveu que la intrusió
de pols africana guanyi terreny i faci
augmentar els nivells de partícules en
suspensió, especialment a les
comarques interiors.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire millori
durant els propers dies. Per una
banda, encara es manté la intrusió de
pols africana que mantindrà els nivells
de partícules en suspensió en nivells
regulars en alguns indrets. Per altra
banda, la situació meteorològica
s'inestabilitzarà a partir del dissabte a
la tarda, fet que millorarà la dispersió
dels contaminants. Aquest canvi,
juntament amb la disminució de les
emissions associades a la mobilitat
que es produeix els caps de setmana,
fan preveure que la qualitat de l'aire
serà bona en general.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat