Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 30/09/2016     Hora: 11:30     Propera actualització: 01/10/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'aire va ser entre bona i
regular. A l'Àrea de Barcelona i el
Vallès-Baix Llobregat els nivells de
diòxid de nitrogen van ser puntualment
moderats en les hores de trànsit. A la
resta de zones on va ser regular va
ser per l'ozó troposfèric, que van
augmentar a les hores centrals del dia,
degut a l'ambient assolellat i les
temperatures suaus.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
bona en general. En algunes zones
augmentaran els nivells d'ozó i serà
regular puntualment. A l'Àrea de
Barcelona, s'espera que els nivells de
diòxid de nitrogen siguin moderats en
les hores de més trànsit.

 

 

Els propers dies, s'espera que la
qualitat de l'aire sigui bona en general.
El pas d'un front entra dissabte i
diumenge portarà més inestabilitat amb
ruixats i tempestes dissabte.
Diumenge tindrem nuvolositat més
abundant durant més estones.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat