Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 18/01/2017     Hora: 10:29     Propera actualització: 19/01/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de va ser en general bona
gràcies a la bona ventilació, tret de
l'Àrea de Barcelona, el Vallès-Baix
Llobregat i el Maresme on va ser
regular.

 

 

Es preveu que la qulitat de l'aire es
mantingui bona a gran part del territori,
i que sigui regular a la zona
metropolitana de Barcelona.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire
tendeixi a millorar i sigui en general
bona per la presència de
precipitacions. Puntualment podria ser
regular a l'Àrea de Barcelona i al
Vallès-Baix-Llobregat.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat