Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 21/02/2018     Hora: 11:00     Propera actualització: 22/02/2018

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   
La qualitat de l'aire va ser bona per
l'augment del vent i la inestabilitat, la
qual cosa va propicià unes bones
condiciones de dispersió..

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire es
mantingui bona arreu del territori
gràcies a la situació d'inestabilitat
atmosfèrica amb bona ventilació que
afavorirà la dispersió dels
contaminants.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire
tendeixi a empitjorar pel domini de
l'ambient més estable i per
l'empitjorament de les condicions de
dispersió al litoral. En aquest sentit,
s'epera que la qualitat de l'aire es
mantingui, en general bona, tret de
l'Àrea de Barcelona on puntualment
podria ser regular.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat