Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 24/06/2017     Hora: 11:00     Propera actualització: 24/06/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   

Ahir la qualitat de l'aire va ser regular
a l'interior i nord-est del territori per
ozó troposfèric i partícules en
suspensió.

Es va superar el llindar d'informació de
l'ozó troposfèric als punts de
mesurament de Tona (Plana de Vic),
Manlleu (Plana de Vic), Vic (plana de
Vic) i el Montseny (Comarques de
Girona).
A Barcelona la qualitat de l'aire va ser
pobre per partícules en suspensió
com a conseqüència de la revetlla de
Sant Joan.
A la Plana de Vic la qualitat de l'aire va
ser pobre per ozó troposfèric.

 

 


Per avui es preveu que la qualitat de l'aire sigui
regular a gairebé tot el territori per l'ozó
troposfèric a causa de l'estabilitat atmosfèrica i les
altes temperatures. S'espera que les
partícules en suspensió augmentin per la
intensificació de l'episodi d'intrusió de pols
sahariana.
S'ha emès un avís preventiu a la Plana de Vic per
possibilitat de superació del llindar
d'informació d'ozó troposfèric.

 

 


Per demà es preveu que la qualitat de
l'aire millori respecte al dia d'avui a
causa de l'augment de la inestabilitat
atmosfèrica i el descens de les
temperatures.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
Valor ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat