Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 28/04/2017     Hora: 11:31     Propera actualització: 29/04/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'iare va ser
bona a tot el territori i l'ambient
inestable pel pas d'un front que va
deixar precipitacions arreu durant tot
el dia. Es va donar un descens tèrmic
acusat
i la ventilació va ser bona.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
similar a la dels darrers dies. El
sistema frontal s'enretirarà i l'ambient
es tornarà més estable i assolellat fent
que les temperatures tendeixin a
augmentar lleugerament. Els nivells
més elevats es donaran a l'Àrea de
Barcelona pel diòxid de nitrogen.

 

 

Pels propers dies de cap de setmana
s'espera en general una bona qualitat
de l'aire. Serà un període marcat pel
pas de petites pertorbacions que
afavoriran una bona ventilació. La
temperatura baixarà lleugerament
entre diumenge i dilluns.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat