Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 22/08/2017     Hora: 16:00     Propera actualització: 23/08/2017

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   

La qualitat de l'aire va ser bona al
litoral i prelitoral central i sud i al
Prepirineu i Pirineu Occidental, i va ser
regular a la Plana de Vic, Alt
Llobregat, Pirineu Oriental, Terres de
Ponent i a l'Empordà, a causa dels
nivells moderats d'ozó troposfèric. Les
partícules PM10 també van estar
presents.

 

 


Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
similar a la d'ahir o amb tendència a
empitjorar, com a conseqüència de
l'estabilitat atmosfèrica i l'increment de
les temperatures.
El principal contaminat serà l'ozó
troposfèric. En aquest sentit, s'ha
emès un avís preventiu per la
possibilitat de superació del llindar
d'informació a la Plana de Vic. També
cal destacar que durant el dia d'avui hi
haurà una major presència de
partícules PM10 a l'aire degut a una
lleugera intrusió de pols africana.

 

 


Per demà, es preveu que la qualitat de
l'aire sigui regular en general, tret del
litoral i prelitoral central i el Pirineu
Occidental on els nivells seran més
baixos i la qualitat de l'aire pot ser
bona. L'ozó troposfèric serà el
contaminant més destacat, tot i que les
partícules en suspensió PM10 també
estaran presents degut a una intrusió
de pols africana.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
Valor ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat