Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 17/08/2018     Hora: 16:30     Propera actualització: 18/08/2018

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   

Ahir la qualitat de l'aire va ser bona a
gairebé tot el territori a causa de la
davallada de les temperatures.
Tanmateix a la Plana de Vic i a
l'Empordà la qualitat de l'aire va ser
regular per ozó troposfèric.

 

 


Per avui es preveu que la qualitat de
l'aire sigui bona arreu del territori com
a conseqüència dels ruixats associats
al pas d'un sistema frontal que
netejaran l'ambient i a la davallada de
les temperatures.
Puntualment a l'Àrea de Barcelona es
podrien donar nivells moderats de
diòxid de nitrogen.

 

 


Per demà s'espera que la qualitat de
l'aire serà bona a gairebé tot el territori
tret de la Plana de Vic i del Maresme
on la qualitat de l'aire podria ser
regular per ozó troposfèric.
De la resta dels contaminants s'espera
que els nivells seran baixos.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat