Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 28/10/2016     Hora: 11:15     Propera actualització: 31/10/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'aire va ser pobre a
l'Àrea de Barcelona i el Vallès - Baix
Llobregat a causa de la intrusió de
pols africana que va fer que els nivells
de les partícules PM10 superés el
valor límit diari de 50 µg/m3 en sis
punts de mesurament. Per aquest
motiu, es mantingué l'avís preventiu
per a aquest contaminant.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire
tendeixi a millorar durant les properes
hores gràcies a que la intrusió de pols
africana s'anirà retirant cap a l'oest,
entre avui i demà. En general, la
qualitat de l'aire serà bona, excepte a
l'Àrea de Barcelona i el Vallès - Baix
Llobregat on encara pot ser
regular. Per aquest motiu es preveu
finalitzar la situació d'avís preventiu pel
dia de demà.

 

 

Pels propers dies, es preveu que la
qualitat de l'aire sigui bona en general,
tot i què puntualment podria ser regular
en alguns punts de l'Àrea de
Barcelona i el Vallès - Baix Llobregat.
La intrusió africana que afectava el
territori es retirarà cap a l'oest de la
Península. El dia 29/10/2016 la
Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic dóna per finalitzat l'avís
preventiu per nivells elevats de
partícules PM10.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat