Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 27/07/2016     Hora: 11:45     Propera actualització: 28/07/2016

 

Ahir:

 

Avui:

 

Demà:

   
La qualitat de l'aire va ser regular en
general tret de l'Àrea de Barcelona i al
Camp de Tarragona, com a
conseqüència de l'aument de la
temperatura i la radiació solar intensa.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire sigui
regular en general degut a les
elevades temperatures i a la forta
radiació solar. Tot i això, es preveuen
pluges que podrien fer que la qualitat
de l'aire fos bona al Pirineu Occidental.
També pot ser bona a l'Àrea de
Barcelona i al Camp de Tarragona.

 

 

Es preveu que la qualitat de l'aire
tendeixi a empitjorar en els propers
dies, ja que l'ambient serà assolellat i
les temperatures augmentaran, la qual
cosa farà que els nivells de
contaminació augmentin, principalment
per l'ozó troposfèric.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat