Pronòstic de la qualitat de l'aire a Catalunya

Data: 20/04/2018     Hora: 14:18     Propera actualització: 21/04/2018

 

Ahir:

 

Avui:

 

Propers dies:

   
La qualitat de l'aire va ser regular per
NO2 a la zona metropolitana i per ozó
a la resta del territori. L'anticicló i les
temperatures moderades van
propiciar-ho.

 

 

Es preveu una qualitat de l'aire sigui
entre bona i millorable. Baixarà
lleugerament la pressió atmosfèrica i el
vent bufarà entre feble i moderat.

 

 

La qualitat de l'aire seguirà entre bona
i regular amb tendència a millorar de
cara a diumenge, ja que s'allunya cap
a l'est l'actual anticicló.

 


Llegenda

Qualitat de l'aire BONA REGULAR POBRE
ICQA ≥ 50 0 - 49 < 0

Avís preventiu


Com es fa la predicció?

El pronòstic a Catalunya es divideix en zones de qualitat de l'aire tal i com estableix la normativa (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire). Aquesta predicció a Catalunya es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de:

  • les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència
  • el pronòstic de les condicions meteorològiques
  • els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre)

Per saber a quina zona de qualitat de l'aire (ZQA) pertany un municipi concret o quins municipis integren una zona cliqueu aquí.


Més informació

Secció d'Immissions
Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 31 45

aire_immissions.tes@gencat.cat