Les zones de qualitat de l'aire a Catalunya

En aquesta pàgina podeu trobar els municipis que pertanyen a una zona de qualitat de l'aire (ZQA) determinada:

1. o bé clicant sobre una zona del mapa

2. o bé seleccionant una zona al menú desplegable del marc de sobre

També podeu saber a quina ZQA pertany un municipi concret tot seleccionant-lo del menú desplegable de dalt de tot.