Departament de Medi Ambient

Podeu trobar tota la informació actualitzada relativa a la prevenció d'incendis a:

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/inici.jsp