Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Els posicionaments polítics dels joves catalans. Una aproximació en clau lingüística, per Isaac Gonzàlez i Balletbò


CONTINUA


8. Bibliografia

ANDUIZA, E.; BOSCH, A. (2004). Comportamiento político y electoral, Barcelona, Ariel.

BARBERÀ, O.; BARRIO, A.; RODRÍGUEZ, J. (2002). Els militants de les organitzacions polítiques juve­nils a Catalunya, Barcelona, Diputació de Barcelona.

BOURDIEU, P. (1988). La distinción, Taurus, Madrid.

BENDIT, R. (2000). «La participación social y política de los jóvenes en los países de la UE», a S. Balardini (ed). La participación social y política de los jóvenes en el nuevo siglo, Buenos Aires, CLACSO.

BENEDICTO, J.; MORÁN, M. L. (2005). Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y cons­trucciones de la ciudadanía entre los jóvenes, Madrid, INJUVE.

BERGER, P.; LUCKMANN, T. (1988). La construcció social de la realitat, Barcelona, Herder.

CARDUS, S (ed). (2005) Els terrassencs del s.XX. Immigració, identitat i canvi. Barcelona, Lunwwerg edituorsi Diari de Terrassa.

DIVERSOS AUTORS (2002). Joves i valors. Els joves catalans en l’enquesta europea de valors, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

ESTRUCH, J.; CARDÚS, S. (1984). Les enquestes a la joventut de Catalunya, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

FONT, J. (2002). «Els joves i la política: i si no fossin tan diferents?», a Diversos autors (ed). Joves i valors. Els joves catalans en l’enquesta europea de valors, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA (1999). Joves i participació a Catalunya, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

FURLONG, A.; CARTMEL, F. (2001). Els contextos canviants de la joventut, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

GONZÀLEZ, I.; COLLET, J.; SANMARTIN, J. (2007). Participació, política i joves. Una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l’afecció política de la joventut catalana.

INGLEHART, R. (1991). El cambio cultural en las sociedades avanzadas, Madrid, CIS-Siglo XXI.

LIPOVETSKY, G. (1992). El crepúsculo del deber, Barcelona, Anagrama.

MARTÍNEZ, R.; GONZÁLEZ, I.; DE MIGUEL, A. (2005). Cultura i joves, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

MEGÍAS. E. (coord). (2006). Jóvenes y política: el compromiso con lo colectivo, Madrid, INJUVE.

PRIETO, R. (1999). Tendencias del asociacionismo juvenil en los 90, Madrid, INJUVE.

PUTNAM, R. (1993). Per a fer que la democràcia funcioni. Barcelona, Proa.

PUTNAM, R. (2001). Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, Galaxia, Vigo.

SERRACANT, P. (2001). Viure al dia. Condicions d’existència, comportaments i actituds dels joves catalans, Barcelona, Secretaria General de Joventut.

Publicacions a Internet

DIVERSOS AUTORS (2005). «Propostes sobre la participació estudiantil a les universitats». Propostes i conferències de la jornada sobre participació estudiantil a les universitats organitzada pel DURSI.(www10.gencat.cat/dursi/AppJava/documents.?area=1&idcat=3426&sub1=6&sub2=2&sub3=3)

GONZÁLEZ, I.; ALEGRE, M. A.; BENITO, R. (2006). De nens exigents i joves lliures. El corpus normatiu subjacent en la narrativitat publicitària. (http://www.audiovisualcat.net/recerca/nensijoves.pdf)

Isaac Gonzàlez i Balletbó
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Universitat Autonoma de Barcelona
igonzalezbal@uoc.edu

 

 

   


4 de 4