Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


A view of the linguistic situation in Malta, by Ignasi Badia i Capdevila


CONTINUA


9. Bibliography

BADIA i CAPDEVILA, Ignasi. Diccionari de les llengües d'Europa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002.

BADIA i CAPDEVILA, Ignasi. "El rei malalt i l'estilet o notes sobre les relacions entre el maltès i el català". Quaderns. [en premsa]

BRINCAT, Joseph. "Il contatto linguistico come motivo comico nella narrativa di consumo e nella farsa teatrale a Malta". A: ARMANGUÉ i HERRERO, Joan (dir.). Le lingue del popolo. Contatto linguistico nella letteratura popolare del Mediterraneo Occidentale. Cagliari: Arxiu de Tradicions, 2003.

CASSOLA, Albert M. Maltese in Easy Stages. 8a ed. Valetta: Progress Press Co. Ltd., 1990.

FARRUGIA, Charles J. "Malte: le développement de l'éducation dans un petit État insulaire". Perspectives. Revue trimestrielle de l'éducation. 1991, núm. 80, p. 648-659.

Frequently-Asked Questions on Malta and the EU. Maltese Language [on-line]. [Checked: 30-05-04]

Gran Enciclopèdia Catalana. 2nd ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1989.

HULL, Geoffrey. The Malta Language Question. Valletta: Said International, 1993.

JUNYENT, Carme. Vida i mort de les llengües. 3rd ed. Barcelona: Empúries,1995.

Malta. L'Ampliació. Butlletí sobre l'ampliació de la Unió Europea [on-line].  [Checked: 30-05-04]

MILIAN i MASSANA, Antoni. "L'ampliació de la Unió Europea i la llengua catalana". L'Ampliació. Butlletí sobre l'ampliació de la Unió Europea [on-line].  [Checked: 30-05-04]

PRICE, Glanville (dir.). Enciclopedia de las lenguas de Europa. Madrid: Gredos, 2001.

The Constitution of Malta [on-line]. [Consulta: 30-05-04]

The Maltese Language Act, 2003 [on-line]. [Checked: 30-05-04]

Ignasi Badia i Capdevila
ibc@correu.vilaweb.com


3 de 3