Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Teoria i metodologia


Phonic variation in Catalan: inventory and assessment of methodology, by Miquel Àngel Pradilla Cardona


CONTINUA


3.7. Qualitative analysis

Although this analysis is most commonly evaluated according to the presence of non-quantitative evaluational experiments (see 3.5.), here, we shall consider it in terms of the presence of empirical validations of the phonic data obtained.

In my opinion, sociolinguistic methodology is highly favoured by the incorporation of certain strategies of the experimental method in phonetics. Essential points are: a) the qualitative analysis of certain variables will be enhanced by delimiting allophones fixed with instrumental procedures; and, b) the empirical validation of data is ensured.

Acoustic analysis is used in the work of Montoya (1989 and 1993), Pradilla (1993) and Carrera (1999). However, only Pradilla instrumentally evaluates the set of occurrences, whereas Montoya and Carrera analyze a sample of data and the remainder are subject to impressionistic interpretation using auditive criteria. In the case of Carrera, all questionable pronunciations were sonographically validated. (12)

4. Bibliography

ALTURO, N. & M. T. TURELL. "Linguistic Change in el Pont de Suert: The study of variation of /fricativa sonora/", Language Variation Change 2, pp. 19-30, 1990.

BOIX, E. & L. PAYRATÓ. "An overview of Catalan sociolinguistics and pragmatics (1989-1996)", Catalan Review, IX, pp. 317-403, 1996.

CARRERA, J. "La pretònica inicial e- d'Alguaire", in Anuari de Filologia. Vo. XVI, sección C, 4, Universitat de Barcelona, pp. 37-72, 1993.

CARRERA, J. "Canvi lingüístic i escolarització en català a Lleida", in Jornades sobre llengua i ensenyament I. Bellaterra: UAB, pp. 36-52, 1995a.

CARRERA, J. "La percepció d'alternances vocàliques a Alguaire i Lleida", in El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudis del català nord-occidental. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 133-143, 1995b.

CARRERA, J. L'alternança A/E al Segrià. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 1999.

COLOMINA, J. "El parlar de la Canyada de Biar (l'Alt Vinalopó): un estudi de sociolingüística", in Miscel·lània Sanchis Guarner I. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.

COLOMINA, J. "La diftongació de /e oberta/ i d'altres canvis vocàlics a la Canyada de Biar", in J. COLOMINA L'alacantí. Un estudi sobre la variació lingüísica. Alacant: Institut d'Estudis Gil-Albert, pp. 94-109, 1985.

ESCRIVÀ, V. "Aproximació sociolingüística al procés d'assimilació de la variable
[e oberta] àtona final a Oliva", in Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes III. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 121-136, 1993.

ESPAUDELLA, L. & PINEDA, G. & M. CISQUELLA. Variació generacional en el parlar de la Garriga. Sant Cugat del Vallès: Rourich, 1993.

GIMENO, F. & B. MONTOYA. Sociolingüística. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, pp. 67-95, 1989.

MIER, J. "Estudi sociolingüístic de certs aspectes de la llengua catalana", Treballs de Sociolingüística Catalana 6, pp. 33-112, 1986.

MONTOYA, B. "Estratificació de la variació lingüística a Petrer", in GIMENO, F. & B. MONTOYA Sociolingüística. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, pp. 67-95, 1989.

MONTOYA, B. Variabilitat i prestigi en el català de Valls i de l'Alt Camp. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1993.

MONTOYA, B. "L'observació del canvi fonològic en el català balear", in M. T. TURELL (ed.). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, pp. 165-219, 1995.

MONTOYA, B. Els alacantins catalanoparlants: una generació perduda. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000.

PLA, J. "L'obertura de [vocal neutra] a Barcelona: el xava i altres varietats", in M. T. TURELL (ed.). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, pp. 165-219, 1995.

PLAZA, C. "Lleialtat lingüística, edat i nivell educatiu. La e posttònica a la Conca de Barberà", in M. T. TURELL (ed.). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, pp. 117-138, 1995.

PLAZA, C. La parla de la Conca de Barberà. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, 1996.

PONS, L. Iodització i apitxament al Vallès. Interpretació sociolingüística i psicolingüística dels canvis fonètics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.

 

7 de 8