Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


La situació sociolingüística de l'anglès
al Japó,
per Nobuyuki Tukahara


CONTINUA


5. Bibliografia

FUNABASHI, Youichi. Aete êgo kôyôgoron (Sobre l'oficialització de l’anglès). Bungê Syunjû, 2000.

Japan Association of College English Teachers Language Policy Special Interest Group 2000. Nihon no jititai ni okeru gengo sâbisu ni kansuru kenkyû (Estudi sobre els serveis lingüístics a les municipalitats japoneses). JACET-SIG, 2000.

KAWASUMI, Tetuya (ed.). La història del debat entorn de l'ensenyament de l’anglès. Taisyûkan syoten, 1978.

Nihon Hôsô Kyôkai. El llibre de text del curs La conversa en anglès, vol. 40, núm. 3. NHK syuppan, 2002.

OKADO, Hiroko. ‘Nihon ni okeru "Gaikokugo kyôiku tayôka" no kokoromi (La temptativa per variar l'ensenyament de llengües estrangeres al Japó)’. Huroo Tyoo Dayori, núm. 3, 1998, p. 46.

TANAKA, Hirosi. Zainiti gaikoku jin (Els estrangers al Japó). Iwanami syoten, 2002.

TANAKA, Katuhiko. Kokka go o koete (Enllà de la llengua de l'èstat). Tikuma syobô,1989.

Documents
Anunci oficial núm. 176 (14 de desembre de 1998) del Ministeri d'Educació i Ciència (Reforma sobre les normes d'orientació educativa per a l'ensenyament secundari).
Les normes d'orientació educativa del Ministeri d'Educació i Ciència destinades al Batxillerat.

Nobuyuki Tukahara
Universitat de Nagoya
tukahara.nobuyuki@nifty.com

 

5 de 6