Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses associades a la CECOT, per Institut DEP, Anna Prunés i Joan Solé Camardons


CONTINUA


Cal aprofitar aquesta mentalitat oberta com una ocasió per aproximar-se i canviar la visió d’aquest col·lectiu, que potser no considera necessari el foment de l’ús del català a les seves empreses, malgrat que hi preveu més oportunitats empresarials que amenaces.

Finalment, també es recomana difondre i comunicar àmpliament els acords signats entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la CECOT, així com també els que s’han signat amb els gremis.

8. Recull de recursos lingüístics per a l'empresa

A partir de l’interès mostrat per les empreses sobre els serveis lingüístics, diversos centres del Consorci per a la Normalització Lingüística elaboraren una Recopilació de serveis lingüístics per a l’empresa, que recull més de 80 recursos i serveis sobre els temes següents:

1. Informació sobre bibliografia bàsica i específica de la llengua catalana

2. Recursos informàtics:
2.1 Informació sobre verificadors informàtics
2.2 Informació sobre traducció automàtica
2.3 Informació sobre programaris en català

3. Vocabularis específics

4. Informació sobre models de documents administratius: contractes, nòmines, etc.

5. Informació sobre consultes puntuals i sobre terminologia específica

6. Informació sobre l’assessorament a mida per a l’elaboració de models de documents per a l’empresa 7. Models de proves de llengua catalana per a la selecció de personal

8. Disseny de programes de formació lingüística

9. Disseny a mida d’un pla de normalització o gestió lingüística.

Les empreses que mostraren interès sobre els serveis lingüístics reberen la informació personalitzada que sol·licitaven mitjançant entrevistes o bé per correu.

En aquest apartat, d’una banda, destaquem alguns dels serveis que les empreses poden trobar als Centres de Normalització Lingüística i, de l’altra, un recull de recursos en línia que completa el que ja es va presentar en l’article "Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances", <http://www.gencat.cat/llengua/noves>

Pel que fa a informació sobre llengua general i a traductors i correctors informàtics ens remetem a aquell primer recull de recursos <http://www6.gencat.cat/llengcat/noves/hm02primavera/catalana/sole9_9.htm#7.>

Si voleu obtenir més informació o esteu interessats a disposar d'un recull de recursos lingüístics personalitzat per a les necessitats de la vostra empresa o organització, us podeu posar en contacte amb:

Secretaria de Política Lingüística: telèfon 93 567 10 00 o bé mitjançant l'adreça electrònica: spl.vicepresidencia@gencat.cat

Consorci per a la Normalització Lingüística: telèfon 93 272 31 00 o bé a l'adreça electrònica: cpnl@cpnl.cat

Centre de Normalització Lingüística Terrassa-Rubí: C. Sant Quirze, 2 Terrassa, telèfon: 93 731 79 08; terrassa@cpnl.cat

Institut DEP
dep@dep.net

Joan Solé i Camardons
Secretaria de Política Lingüística
joansole@gencat.cat

Anna Prunés
Consorci per a la Normalització Lingüística
anna.pruners@terrassa.cat

 

8 de 8