Logotip de la revista Noves SL

Presentaciˇ

hemeroteca

b˙stia

Logo

SociolingŘÝstica catalana


Usos, actituds i serveis lingŘÝstics a les empreses associades a la CECOT, per Institut DEP, Anna PrunÚs i Joan SolÚ Camardons


CONTINUA


Selecciˇ de personal

El 60,3 % dels directius de les empreses de la CECOT opina que el coneixement del catalÓ Ús un dels criteris a tenir en compte en el procÚs de selecciˇ de personal, davant el 38,8 % que diu no tenir-lo en compte en aquest procÚs. Si bÚ, el 35 % valora el coneixement del catalÓ com un requisit que cal tenir per superar satisfact˛riament la selecciˇ, el 25,3 % entÚn que el coneixement del catalÓ actua com un element positiu, per˛ no determinant en aquesta.

El nivell d’exigŔncia del coneixement del catalÓ com a criteri de selecciˇ de personal Ús forša diferent segons el sector d’activitat. Mentre que a la ind˙stria destaca per no ser un requisit necessari, al sector serveis es planteja com un mŔrit i al sector del comerš com un requisit imprescindible. Entre els directius menors de trenta-cinc anys, el nivell de catalÓ d’una persona determinarÓ la seva contractaciˇ en el procÚs de selecciˇ.

4. Actituds i valoraciˇ de l’˙s del catalÓ

4.1. Evoluciˇ i valoraciˇ de l'˙s del catalÓ

Un cop analitzat el nivell d’utilitzaciˇ actual del catalÓ en les empreses de la CECOT, s’estudia l’evoluciˇ d’aquest ˙s en els darrers anys aixÝ com la seva valoraciˇ i les perspectives futures.

A. Evoluciˇ de l'˙s del catalÓ

El nivell d’˙s del catalÓ en la major part de les empreses enquestades (60,3 %) no ha variat en un perÝode aproximat de quatre anys. Cal destacar que s’ha mantingut entre les empreses de la construcciˇ, la ind˙stria i el comerš, mentre que al sector serveis Ús on el catalÓ ha augmentat mÚs. Els motius que expliquen aquest manteniment en bona part de les empreses sˇn la manca de variacions que han afectat a l’empresa i, per tant, la llengua habitual dels treballadors i dels clients Ús la mateixa que ara fa quatre anys (en alguns casos el castellÓ i en altres el catalÓ).

Segons els directius entrevistats, en el 28,8 % de les empreses l’˙s del catalÓ ha augmentat en els darrers anys. En bona mesura, les raons d’aquest augment sˇn l’augment de l’˙s i del coneixement del catalÓ a la societat en general. A mÚs, els directius reconeixen que s’ha produ´t un procÚs de mentalitzaciˇ envers la necessitat del seu ˙s, fet que s’ha sostingut en part, grÓcies a l’oferta i a les facilitats destinades a l’aprenentatge del catalÓ.

B. Valoraciˇ de l'˙s del catalÓ

L’˙s del catalÓ en les empreses de la CECOT Ús alt per a mÚs de la meitat de les entitats enquestades (52,2 %), essent un 7,0 la mitjana de valoraciˇ. Aquesta elevada valoraciˇ s’explica, principalment, pel fet que el catalÓ Ús la llengua habitual d’aquestes empreses, i que s’ha mantingut aixÝ en els darrers quatre anys, tal com ho indiquen les dades de l’evoluciˇ.

En segon lloc de forma minoritÓria, els empresaris que emeten aquesta opiniˇ entenen que difÝcilment es farÓ un major ˙s del catalÓ a les seves empreses a causa de l’existŔncia de clients castellanoparlants, de personal intern castellanoparlant i del fenomen del bilingŘisme o la llibertat de llengua en general, que acaba afavorint un major ˙s del castellÓ en detriment del catalÓ.

4.2. Motivacions i frens envers l'˙s del catalÓ

A. Avantatges

En relaciˇ als possibles avantatges d’utilitzar el catalÓ, entre les empreses de la CECOT hi ha una marcada divisiˇ d’opinions, donat que el 48,8 % considera que no en tÚ, mentre que el 41,5 % opina tot el contrari i el 9,8 % no expressa la seva opiniˇ sobre aix˛.

El comerš creu que utilitzar el catalÓ te mÚs avantatges mentre que la ind˙stria Ús mÚs escŔptica en aquest sentit. En aquesta mateixa lÝnia, la petita i mitjana empresa creu en major mesura en els avantatges que no la microempresa.

B. Inconvenients

Els responsables empresarials enquestats es mostren dividits a l’hora de reconŔixer els avantatges que comporta la utilitzaciˇ del catalÓ a les seves empreses, per˛ afirmen gairebÚ de forma unÓnime que l’˙s del catalÓ no implica inconvenients per a l’empresa (85,0 %). NomÚs sˇn el 10 % dels enquestats Ús de l’opiniˇ contrÓria, i el 5 % no es posiciona sobre aix˛. Les petites i mitjanes empreses creuen en major mesura que la utilitzaciˇ del catalÓ comporta inconvenients empresarials.

C. Motius

En general, s’ha pogut comprovar que l’actitud envers l’˙s de la llengua catalana Ús positiva en bona part de les empreses enquestades. No obstant aix˛, el seu ˙s real no es produeix en molts casos, perquŔ el castellÓ ja Ús la llengua d’˙s intern mÚs habitual i perquŔ, externament, es veuen obligades a atendre les demandes d’˙s del castellÓ pels clients i dels mercats als quals dirigeixen els seus productes.

 

 

4 de 8