Logotip de la revista Noves SL

Presentaciˇ

hemeroteca

b˙stia

Logo

SociolingŘÝstica catalana


Usos, actituds i serveis lingŘÝstics a les empreses associades a la CECOT, per Institut DEP, Anna PrunÚs i Joan SolÚ Camardons


CONTINUA


Les empreses que destinen exclusivament les vendes al mercat catalÓ pertanyen al sector de la construcciˇ i del comerš, mentre que les que operen a la resta de l’Estat espanyol i al mercat internacional sˇn del sector de la ind˙stria.

Les empreses mÚs petites orienten el seu mercat cap a un entorn mÚs proper atŔs que la major part del volum de negoci de les microempreses es desenvolupa al mercat catalÓ, mentre que les empreses amb mÚs de 10 treballadors destinen en major mesura les seves vendes fora del mercat catalÓ.

3. ┌s del catalÓ a les empreses de la CECOT

3.1. ┌s empresarial del catalÓ

L’˙s del catalÓ a les empreses estudiades varia considerablement segons l'Ómbit comunicacional o la tasca que es realitza. L’˙s majoritari del catalÓ es produeix en el 66,1 % de les empreses en l’atenciˇ directa al p˙blic i telef˛nica i, en el 58,3 % de la comunicaciˇ interna oral. GairebÚ una de cada dues empreses associades fa servir el catalÓ en la imatge corporativa i retolaciˇ exterior.

La comunicaciˇ escrita, tant de carÓcter intern com extern, es desenvolupa en catalÓ en el 39,8 % i el 37,5 % de les empreses enquestades respectivament, mentre que a nivell de formularis i factures i publicitat nomÚs es dˇna en una de cada tres empreses.

El nivell mÚs baix de l’˙s del catalÓ s’observa en les n˛mines i els contractes de treball (25,8 %) i en els opuscles i catÓlegs (25 %), xifres que demostren que en aquests Ómbits l’˙s del catalÓ Ús dˇna nomÚs a una de cada quatre empreses.

Per sectors, els serveis fan un ˙s moderat del catalÓ, i en canvi, la ind˙stria destaca per un ˙s mÚs aviat baix.

GrÓfic 1. Quin Ús el grau d'utilitzaciˇ del catalÓ en la seva empresa, en...?
grau d'utilitzaciˇ del catalÓ en l'empresa en...

Existeix, una clara diferenciaciˇ de l’˙s del catalÓ segons el tipus de comunicaciˇ que es duu a terme, ja que quan aquesta comunicaciˇ Ús oral augmenta la utilitzaciˇ del catalÓ, mentre que quan Ús escrita l’˙s del catalÓ disminueix notablement. No obstant aix˛, la llengua catalana estÓ globalment estesa tenint en compte el valor mig del 3,1 en una escala de 5 punts. La llengua en aquestes empreses tÚ una doble vessant, de comunicaciˇ informal i espontÓnia en catalÓ, per˛ d’˙s formal o institucional en castellÓ.

3.2. Atenciˇ directa al p˙blic

Dues terceres parts de les empreses entrevistades utilitzen preferentment el catalÓ en l’atenciˇ directa al p˙blic i l’atenciˇ telef˛nica, el 21 % fa servir el catalÓ amb menor freqŘŔncia i el 12,8 % gairebÚ no l’usa o no l’usa mai en aquest Ómbit. El sectors dels serveis destaca per un considerable ˙s del catalÓ en aquest Ómbit, mentre que a la ind˙stria el seu ˙s Ús menor. Les empreses de Terrassa i de la resta del VallŔs Occidental, tret de RubÝ, destaquen per utilitzar el catalÓ en l’atenciˇ directa al p˙blic i telef˛nica.

3.3. Imatge corporativa i retolaciˇ exterior

Existeixen dues posicions forša marcades pel que fa a l’˙s del catalÓ a la imatge corporativa i a la retolaciˇ exterior, fet que indica que les empreses tenen molt clar l’idioma que han d’utilitzar quant a la seva imatge.

GairebÚ una de cada dues empreses analitzades utilitza el catalÓ en la seva imatge corporativa i retolaciˇ exterior davant el 37,3 % que no l’empra mai o gairebÚ mai. A les empreses dedicades al comerš i als serveis el catalÓ Ús present gairebÚ sempre, mentre que les empreses industrials combinen el catalÓ i el castellÓ.

3.4. Comunicaciˇ interna

A. Comunicaciˇ interna escrita

TambÚ en la comunicaciˇ interna escrita es produeix una marcada dicotomia d’˙s lingŘÝstic entre les empreses de la CECOT, ja que si bÚ el 40 % l’utilitza sempre o sovint, el 34,3 % no l’utilitza mai o gairebÚ mai. Les empreses del sector serveis i del comerš, novament, empren mÚs sovint el catalÓ internament a nivell escrit que les industrials i de la construcciˇ. Les microempreses utilitzen poc el catalÓ en aquest tipus de comunicaciˇ, mentre que la petita i mitjana empresa ho fa mÚs sovint.

B. Comunicaciˇ interna oral

Internament, quan la comunicaciˇ Ús oral el catalÓ apareix sempre o sovint en el 58,3 % de les empreses i freqŘent en el 14,8 %, mentre que per al 26,6 % de les empreses el fa servir poc o mai en aquest Ómbit.

 

2 de 8