Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances, per l'Institut DEP i Joan Solé i Camardons


CONTINUA


5.3. Diccionari Multiterm Assegurances

El 25 % de les empreses d'assegurances associades a la UCEAC disposen del diccionari Multiterm Assegurances elaborat pel Departament de Cultura juntament amb la UCEAC, fet que permet apuntar que, actualment, no és encara una eina gaire estesa en aquest sector. Hi ha un elevat percentatge de directius (18,1 %) que desconeix si posseeix el Diccionari, mentre que el 57 % de les empreses assegura que no disposa d'aquesta referència bibliogràfica

6. Recomanacions

Consolidació d'un procés

Si bé aquest és un sector empresarial en el qual l’ús del català partia de baixos nivells d’utilització, en els darrers anys ha endegat un procés de major utilització d’aquesta llengua fruit de les característiques del mercat català que demanda una atenció comercial en la llengua pròpia, així com del desenvolupament de la Llei de política lingüística i de la signatura dels convenis de col·laboració entre les empreses i l’administració catalanes. Caldria ajudar a consolidar i reforçar el procés endegat recentment per a la normalització de l’ús del català en aquest sector empresarial.

Les empreses entenen la necessitat de fer servir el català tant per obtenir bons resultats empresarials, com perquè entenen que és una de les claus de la competitivitat respecte la resta d’empreses.

Concentració de grans grups

El procés de concentració de grans grups d’empreses d’assegurances al territori català i l’elevat nivell de competència que es generarà en els propers anys per dominar el mercat de les assegurances a Catalunya, pot actuar probablement a favor de la llengua catalana.

Tot i que aquest sector empresarial ha començat processos de normalització de l’ús del català sobretot en els primers estadis de captació de clients, en els passos finals de fidelització dels clients o en àmbits d’activitat interns a l’empresa, la utilització del català encara és baixa.

Intensificació de contactes

Caldria aprofitar la bona predisposició com a oportunitat per a fer campanyes favorables a la normalització del català en tots els àmbits de la seva activitat, ja siguin externs o interns. I també caldria mantenir i intensificar els contactes entre el Departament de Cultura i les empreses associades a la UCEAC en l’oferiment de serveis.

Finalment, també caldria difondre i facilitar el Diccionari Multiterm d’Assegurances elaborat pel Departament de Cultura juntament amb la UCEAC per tal d’incrementar el seu nivell d’implantació actual.

7. Recursos lingüístics en línia

La Secretaria de Política Lingüística ha elaborat aquest recull de recursos lingüístics, que estan disponibles a Internet i resulten útils per als professionals del sector de les assegurances. No hem pretès fer una llista exhaustiva de les múltiples eines que actualment es troben a la xarxa, sinó facilitar-ne una selecció acurada.

Si voleu obtenir informació o esteu interessats a disposar d'un recull de recursos lingüístics personalitzat per a les necessitats de la vostra empresa o organització, us podeu posar en contacte amb:

Secretaria de Política Lingüística: telèfon 93 567 10 o bé mitjançant l'adreça electrònica spl.vicepresidencia@gencat.cat

Consorci per a la Normalització Lingüística: telèfon 93 272 31 00 o bé a l'adreça electrònica: cpnl@cpnl.cat

Institut DEP
dep@dep.net

Joan Solé i Camardons
Secretaria de Política Lingüística
joansole@correu.gencat.cat


9 de 9