Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Estudis de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1994-2002), per Joan M. Romaní


CONTINUA


ROMANÍ, J. M.; ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J. "INUSCAT, un indicador de l’ús del català". Treballs de sociolingüística catalana, 13. València, Tres i Quatre, 1997.

SOLÉ i CAMARDONS, J. "La llengua de la publicitat exterior a Barcelona". Llengua i Ús, 12. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1998, p. 49-53.

SOLÉ i CAMARDONS, J. "La situació sociolingüística en els centres de l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES)". Llengua i Ús, 13. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1998, p. 53-59.

SOLÉ i CAMARDONS, J. "La llengua als hipermercats i cadenes de supermercats de Catalunya". Llengua i Ús, 14. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1999, p. 57-60.

SOLÉ i CAMARDONS, J. i ROMANÍ, J. M. "Els usos lingüístics en l’activitat comercial". Llengua i Ús, 9. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1997, p. 58-61.

SOLÉ i CAMARDONS, J. i ROMANÍ, J. M. "Els usos lingüístics en la retolació a Barcelona". Llengua i Ús, 10. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1997, p. 58-67.

STRUBELL, M. "Language Use Surveys: un intent de sistematitzar la recerca sobre l’ús lingüístic". Llengua i Ús, 6. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1996, p. 57-58.

VILA, F. Xavier. Eth Coneishement der aranés ena Val d’Aran. Separata en aranès del Cap. 8 de El coneixement del català. 1996… Barcelona – Vielha: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Publicacions de l’Institut de Sociolingüística Catalana – Conselh Generau dera Val d’Aran, 2000.

VIDAL, A. (Departament de Treball)."Els usos lingüístics en l’àmbit de la formació ocupacional". Llengua i Ús, 23. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 2002, p. 60-65.

VILLAVERDE, J. A. "Avaluació de varietats lingüístiques implicades en un procés de substitució: català i castellà a Mallorca". Llengua i Ús, 12. Barcelona, Departament de Cultura, Secretaria de Política Lingüística, 1998, p. 59-65.

7.2 Bibliografia en suport electrònic

BOSCH, J. L.; FARRÀS, J: i TORRENTE, D. "L'ús del català a les estacions de servei de Catalunya. Pautes metodològiques". NOVES SL, tardor 2001. [Barcelona] (2001).

FARRÀS, J.; BOSCH, J. L. i TORRENTE, D. "Recerca sociolingüística sobre l'ús del català a les benzineres". NOVES SL, Estiu 2001. [Barcelona] (2001).

FARRÀS, J; TORRES, J. i VILA, X. "El coneixement del català: l'Enquesta Oficial de Població". NOVES SL, tardor 2000. [Barcelona] (2000).

Institut Dep; PRUNÉS, A.; SOLÉ i CAMARDONS, J. "Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses associades a la CECOT". NOVES SL, tardor 2002. [Barcelona] (2002)

Institut Dep; SOLÉ i CAMARDONS, J. "Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances". NOVES SL, primavera 2002. [Barcelona] (2002)

SEBASTIÀ, E. "Entitats per la llengua catalana. Observacions sobre l'arxiu i la base de dades d'entitats per la llengua". NOVES SL, tardor 2001. [Barcelona] (2001).

Joan Maria Romaní
jmromani@gencat.cat
Institut de Sociolingüística Catalana
Secretaria de Política Lingüística
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya


4 de 4