Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Linguistic skills and language use in the Balearic Islands. A review of the studies carried out by institutions and other organisations, by Joan-Albert Villaverde i Vidal


CONTINUA


Name of study: La llengua dels joves. Comportaments i representacions lingüístics dels adolescents mallorquins ([The language of young people. Behaviour and linguistic representations of adolescent Majorcans.]
Bibliographic references: Melià 1997
Institution in question: [Universitat de les Illes Balears; Universitat de Barcelona]
Fieldwork date: 1991 Scope: Majorcan middle school education students
Sample: 936 individuals. Level of Confidence: 95.5%; accurate to: 3.03%

 

Name of study: Estudi sociològic sobre els joves de les Illes Balears [Sociological study on young people in the Balearics]
Bibliographic references: Leal et al. 1997
Institution in question: Direcció General de Joventut i Família (Conselleria de Presidència) [Directorate General for Youth and Family (Presidential Ministry of the Government of the Balearic Islands). Work carried out by: Universitat de les Illes Balears
Fieldwork date: 7 March – 18 April 1997 Scope: Young people aged 15 to 29 in the Balearic Islands.
Sample: 1344 interviews with people aged 15 to 29. Level of Confidence : 95.45% (2 sigmas); accurate to : ± 2,75% for the overall data.

Proportional representation by municipal areas. Subsamples by districts per zones (Palma, Majorca without Palma, Minorca, Eivissa and Formentera). Accurate, for the overall data from each district, to a level of : ± 5%;(level of confidence: 95.5%; 2 sigmas).

 

Name of study: Joves Balears [Young people of the Balearic Islands]
Bibliographic references: Elzo 2002
Institution in question: SA NOSTRA Foundation
Fieldwork date: 11 January – 18 February 1999 Scope: Population of the Balearic Islands aged between 15-24
Sample: 1000 young people in the Balearic Islands

 

Name of study: Usos i representacions socials del Català a les Balears [Usage and social representation of Catalan in the Balearic Islands]
Bibliographic references: Querol [unpublished]; Querol 2002
Institution in question: Secretaria de Política Lingüística
Fieldwork date: October 2001 Scope: Pupils in the 4th year of ESO d’ESO in the Balearic Islands
Sample: 384 students; level of confidence < 95.5% (2 sigmas); accurate to: ± 2%

 

Name of study: Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el graduat en educació secundària obligatòria [Study of degree of knowledge of Catalan shown by the students in the Balearic Islands when obtaining a diploma at the end obligatory schooling]
Bibliographic references: Defior [unpublished]
Institution in question: Secretaria de Política Lingüística
Fieldwork date: School year 1999-2000 Scope: Students doing the fourth year of ESO in the Balearic Island
Sample: 760 pupils in 35 groups (Majorca: 24 groups; Minorca: 5 groups; Eivissa: 5 groups; Formentera: 1 group). Level of confidence: 95.5% (2 sigmas); p=q; error: 3%

 

Name of study: Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el batxillerat
[Study of the degree of knowledge of Catalan. Shown by students in the Balearic Islands, upon obtaining the school leaving certificate.]
Bibliographic references: Defior [unpublished]
Institution in question: Secretaria de Política Lingüística
Fieldwork date: School year 2000-2001 Scope: 2nd year batxillerat students in the Balearic Islands
Sample: Compiled from two samples: one of 422 students (23 groups) and one of 452 students (23 groups). Level of confidence: 95.5% (2 sigmas); p=q; accurate: 2% (maximum: 2.5%)

8. Bibliography

Alomar, A. I. "Les dades del cens de població de 1991 i el procés de normalització lingüística a les Illes Balears". In: Actes del Simposi de demolingüística. III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995. p. 152-168.

Alomar, A. I. "La distribució del coneixement del Catalan a Palma". El Mirall, 73 (1995), p. 6-12.

Argente, J. and G. Bibiloni. "Una enquesta sociolingüística als Països Catalans". Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998.

CIS. Estudio 2052. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1993.

CIS. Estudio 2228. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996.

CIS. Estudio 2300. Uso de lenguas en comunidades bilingües: Baleares. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998.

Defior, B. Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el graduat en educació secundària obligatòria. School year 1999-2000. Secretaria de Política Lingüística [unpublished].

Defior, B. Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el batxillerat. School year 2000-2001. Secretaria de Política Lingüística [unpublished].

Elzo, J., dir. Joves balears. Palma: SA NOSTRA Foundation, 2002 (Quaderns Solidaris, 9).

Ginard, J. "Grau de coneixement del Català a les Balears". In: Actes del Simposi de demolingüística. III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995. p. 135-151.

IBAE. Quaderns d’estadística II. La llengua de les Illes Balears. Palma: Institut Balear d’Estadística (Balearic Islands Government), 1989.

IBAE. 1991 Census. VII. Taules sobre el coneixement de la llengua de la CAIB. Palma: Institut Balears d’Estadística (Govern de les Illes Balears), 1993.

Leal, M. A. et al., dir. Estudi sociològic sobre els joves de les Illes Balears. Palma: Conselleria de Presidència, 1997.

Melià, J. "Qui l’encerta, l’endevina. Quants n’hi ha que sabem parlar en Català? Comentari als censos de 1986 i 1991". El Mirall, 63 (1993), p. 46-48.

Melià, J. La llengua dels joves. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1997.

Melià, J. "La situació lingüística a les Illes Balears. Comentaris al voltant d’una enquesta". Llengua i Ús, 25 (third quarter 2002).

Querol, Ernest. "Uses and social representations of languages in the Balearic Islands", Noves SL (sumer 2002), http://www.gencat.cat/llengua/noves

Querol, Ernest. Usos i representacions socials del Català a les Balears. Delimitació de les variables que afavoreixen l’ús del Català a les Balears. Secretaria de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears [unpublished].

Reixach, M. (1997): El coneixement del Català. Anàlisi de les dades del cens lingüístic de 1991 de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Siguan, M. Conocimiento y uso de las lenguas en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994 (Opiniones y Actitudes)

Siguan, M. Conocimiento y uso de las lenguas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999 (Opiniones y Actitudes, 22).

Torres, J. "L’ús oral familiar a Catalunya". Actes de la I Jornada sobre Ús Interpersonal del Català. Barcelona: Grup Català de Sociolingüística [in press].

UIB-CIM. Enquesta sociolingüística sobre la població de Majorca. Mimeo, 1986.

De Zárraga, J. L., dir. Tercera encuesta básica sobre problemas y opiniones políticas en las Islas Baleares. Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears [unpublished].

Joan-Albert Villaverde i Vidal
javillaverde@dgpoling.caib.es
Directorate General for Language Policy
Balearic Islands Government


5 de 5