Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística, per Jordi Suïls Subirà, Àngel Huguet Canalís i Xavier Lamuela Garcia


CONTINUA


3. Referències

Cummins, J. (1979) "Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children", Review of Educational Research, 49 (2), 222-251

González Riaño, X. A. (1994) Interferencia Lingüística y Escuela Asturiana, Oviedo: Academia de la Llingua Asturiana

González Riaño, X. A. & San Fabián Maroto, J. (1996) La escolarización de la lengua asturiana: su incidencia en el rendimiento educativo, Mieres: Editora del Norte

Huguet, A.; Vila, I. & Llurda, E. (2000) "Minority Education in Unbalanced Bilingual Situations: A Case for the Linguistic Interdependence Hypothesis", Journal of Psycholinguistic Research, vol. 29 (3), 313-33


6 de 6