Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística, per Jordi Suïls Subirà, Àngel Huguet Canalís i Xavier Lamuela Garcia


CONTINUA


1. Resultats obtinguts

1.1. Resultats generals
Quant a les mitjanes de puntuacions obtingudes per a cada llengua, en tots tres nivells el castellà és la llengua que obté les mitjanes més altes, fins i tot a Cicle Inicial, on no compta amb una línia com a llengua vehicular.

Taula 1 (a) Resultats de PG1 a Cicle Inicial

 

Individus

PG1

Castellà

73

70.233

Català

76

64.697

Occità

73

64.644

Taula 1 (b) Resultats de PG2 a Cicle Inicial

 

Individus

PG2

Castellà

21

62.429

Català

22

58.191

Occità

20

54.55

Taula 2 (a) Resultats de PG1 a Cicle Mitjà

 

Individus

PG1

Castellà

77

64.078

Català

78

59.115

Occità

78

54.744

Taula 2 (b) Resultats de PG2 a Cicle Mitjà

 

Individus

PG2

Castellà

19

72.947

Català

19

65.105

Occità

19

60.789

Taula 3 (a) Resultats de PG1 a Cicle Superior

 

Individus

PG1

Castellà

74

68.729

Català

74

62.302

Occità

74

56.876

Taula 3 (b) Resultats de PG2 a Cicle Superior

 

Individus

PG2

Castellà

19

74.415

Català

18

63.964

Occità

19

61.396

1.2. Incidència de les variables independents

No comentarem ací, per motius d’espai, els resultats per a les variables QI i SSP, que per altra banda no van donar diferències significatives per si soles en cap cas.


2 de 6