Logotip de la revista Noves SL

Presentaciˇ

hemeroteca

b˙stia

Logo

SociolingŘÝstica catalana


Evoluciˇ dels usos i de les representacions socials de les llengŘes a Catalunya (1993-2000), per Ernest Querol


CONTINUA


4.1. Resultats descriptius

L'˙s del catalÓ augmenta respecte a fa 8 anys. Si ho concretem en dades, podem dir telegrÓficament que trobem que els alumnes trien respondre l'enquesta en catalÓ un 4,90% mÚs. L'aprenentatge del catalÓ com a primera llengua puja en els alumnes, en les mares i en els pares: un 13,8%, un 7,13% i un 4,63%, respectivament. El nombre de progenitors que nomÚs han aprŔs el castellÓ baixa substancialment: d'un 2,90% en el cas dels pares i d'un 8,60 en el cas de les mares. El percentatge de mares dels alumnes nascudes a Catalunya augmenta d'un 11,9%, i el dels pares, d'un 12,8%. La transmissiˇ intergeneracional del catalÓ puja sempre que Ús possible -no ho pot fer quan els dos progenitors sˇn catalanoparlants perquŔ sempre es transmet el catalÓ-: un 8,8% (pare catalanoparlant-mare castellanoparlant), un 24,4% (pare castellanoparlant-mare catalanoparlant) i un 7,6% quan els dos sˇn castellanoparlants. ╔s molt significatiu que en aquest darrer cas cada any hagi augmentat quasi un 1,1%.

Els grups de catalanoparlants pugen considerablement: 4% els catalanoparlanats exclusius i 7,50% els que parlen mÚs catalÓ (amb alumnes provinents del grup que parla mÚs castellÓ), per contra, el de castellanoparlants exclusius ho fa molt lleugerament (0,30%).

4.2. Resultats explicatius

4.2.1. Correlacions, anÓlisi discriminant i anÓlisi de regressiˇ m˙ltiple

En l'epÝgraf dels objectius hem vist que la investigaciˇ pretenia tornar a delimitar les principals variables que afavorien l’˙s de les llengŘes i, seguint el model te˛ric proposat, s'han obtingut els resultats segŘents:

Quadre 5. Comparaciˇ de les dues recerques (1993-2000)

 

1993

2000

Mostra

Nombre d’enquestes:

Representativa de 2n de BUP de tot Catalunya

432

Representativa de 1r de Batxillerat de tot Catalunya

443

Fiabilitat de les escales de l’enquesta segons el nombre d’Ýtems ( ):

0,9751 (121), 0,9770 (112), 0,9613 (84), 0,9653 (82)

0,9768 (123), 0,9561 (141), 0,9484 (15) , 0,9221 (49)

Principals correlacions amb l’˙s del catalÓ:

- representaciˇ del castellÓ

.-846

-representaciˇ del catalÓ

.824

-xarxa social en catalÓ

.783

-xarxa social en castellÓ

.-536

-representaciˇ del castellÓ

.-868

-xarxa social en castellÓ

.-854

-representaciˇ del catalÓ

.833

-xarxa social en catalÓ

.824

-Principals variables de la funciˇ de l’anÓlisi discriminant respecte a l’˙s:

-Casos ben classificats amb

l’anÓlisi discriminant:

-representaciˇ del castellÓ

-xarxa social en catalÓ

-identitat

-xarxa social en castellÓ

-representaciˇ del catalÓ

83,8%

-representaciˇ del castellÓ

-xarxa social en castellÓ

-xarxa social en catalÓ

-identitat

72,3%

Principals variables predictores de l’˙s del catalÓ segons l’anÓlisi de regressiˇ m˙ltiple:

-representaciˇ del castellÓ

-xarxa social en catalÓ

-identificaciˇ amb catalanop.

-llengua dels pares

-representaciˇ del castellÓ

-xarxa social en catalÓ

-xarxa social en castellÓ

-identitat


5 de 10