Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


El coneixement del català: l'Enquesta Oficial de Població, per Jaume Farràs, Joaquim Torres i Xavier Vila


CONTINUA


El gràfic següent mostra quina ha estat l’evolució deles quatre competències lingüístiques al llarg dels darrers anys:

 evolució de les competències lingüístiques

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'IDESCAT

Llengua, població i territori

Els resultats de l’explotació de l’Enquesta oficial de població de 1996 posen de manifest que continua havent-hi diferències rellevants pel que fa al coneixement del català a nivell provincial, comarcal, radial i municipal. Tot i els avenços innegables que s’han produït des del 1986, hi ha indrets on per diverses raons perduren dèficits de diferent ordre.

En termes generals, es pot afirmar que el coneixement del català en les diverses habilitats està avançant més en les províncies, zones radials, comarques i localitats on hi havia precisament més mancances. Ho palesa per exemple el fet que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i ser la zona radial amb més dèficits de Catalunya, sigui on es produeixen creixements a més bon ritme.

Per explicar els avenços en la competència en català, apareixen dos factors, que podrien ser considerats els dos motors d’aquesta millora. El més indiscutible i potent és l’escola en català instaurada des de la restauració de l’autonomia. L’altre, amb menys pes i amb resultats menys evidents, són les demandes de coneixement d’aquesta llengua que es donen en certs sectors laborals.


2 de 7