Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Hemeroteca
Tardor 2001


Sociolingüística catalana


idiomes


Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística,
 per Jordi Suïls Subirà, Àngel Huguet Canalís i Xavier Lamuela Garcia

versió en anglès

En el treball que resumirem hem dut a terme l’avaluació dels resultats, quant a competència en tres llengües assolida pels alumnes, d’un sistema d’escolarització amb presència d’aquelles tres llengües com a mitjans de vehiculació de continguts acadèmics, l'escola aranesa.

 

Entitats per la llengua catalana. Observacions sobre l'arxiu i la base de dades d'entitats per la llengua,
 per Efrem Sebastià i Ortigosa

versió en anglès

Aquest treball ha estat encarregat per l’Institut de Sociolingüística Catalana en el marc de les pràctiques professionals de la Llicenciatura de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un doble objectiu: elaborar una base de dades de les entitats que col·laboren en el procés de normalització lingüística, i aconseguir el màxim d’informació ordenada sobre les entitats per a la defensa i promoció de la llengua catalana.

 

Sociolingüística internacional

 

Políticas y planificaciones lingüísticas en el contexto de la mundialización,
 per Mariano Asensio Cermeño
versió en anglès
versió en català

"Pratiques, langues et représentations, voici donc le cadre dans lequel nous allons tenter de décrire la situation linguistique de ce monde, ces quelque cinq mille langues qui coexistent sur la surface du globe en ce début du XXIe siècle, parfois de façon pacifique et le plus souvent de façon conflictuelle" (CALVET:1999.15).

 

Una biblioteca dedicada a las lenguas, HABE Liburutegia,
por Imanol Irizar

versió en anglès
versió en català

En este artículo se presentan las líneas de actuación de HABE Liburutegia. Se trata de una biblioteca pública, especializada en didáctica de idiomas, sociolingüística y psicolingüística, y cuenta con unos fondos de 25.000 monografías, 600 publicaciones periódicas y numeroso material audiovisual para la enseñanza y (auto)aprendizaje de lenguas. Tanto el catálogo general, como la base de datos de artículos --que cuenta con 65.000 registros-- están disponibles en internet (http://www.habe.org/). Los boletines de novedades mensuales y otros productos documentales son distribuidos por medio de una lista de distribución gratuita.

 

Teoria i metodologia

 

L'ús del català a les estacions de servei de Catalunya. Pautes metodològiques,
 per Josep Lluís C. Bosch, Jaume Farràs, Diego Torrente
versió en anglès

La recerca sobre els usos lingüístics en el sector dels carburants, realitzada durant l'estiu del 2000, ha partit d'una idea i d'una constatació centrals: és escassa la presència del català a les estacions de servei de Catalunya. Aquest article descriu les pautes metodològiques de l'anàlisi, a la qual s'han acostat mitjançant l’observació sistemàtica de qualsevol tipus de retolació existent als recintes i a través d’una entrevista amb la persona encarregada de fer funcionar l’estació.