Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Hemeroteca
Tardor 2000


Sociolingüística catalana


idiomes


Un registre oficial per al català de l'Alguer,
 per Joan Armangué

L'autor descriu el procés seguit per coordinar les accions de promoció del català a l'Alguer amb vistes a establir una normativització definitiva de la llengua que en faciliti l'ús habitual en l'àmbit oficial.

 

El coneixement del català: l'Enquesta Oficial de Població,
 per J. Farràs, J. Torres i X. Vila

A partir de les dades de l'Enquesta oficial de Població de 1996, els autors ressegueixen l'evolució del coneixement del català a partir de les variables següents: població i territori; edat; sexe; origen geogràfic; grau d'instrucció; i estructura social.
Finalment, també tracten del coneixement de les llengües a la Vall d'Aran.

 

El català: mirades al futur,
 per Joan Maria Romaní

Us presentem una extensa ressenya dels debats que tingueren lloc dins del marc d'aquesta jornada, que es va celebrar el divendres 14 d’abril del 2000 a l’Aula Magna de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, des de les 9.30 fins a les 19 hores. La jornada va ser organitzada pel CIEMEN i el Departament de Lingüística General de la UB, que acull el GELA (Grup d’Estudi de les Llengües Amenaçades).

 

Universitat i mobilitat estudiantil,
 per Carme López i Teresa Casals

L'article recull els principals temes de discussió i les conclusions generals de les Jornades sobre universitat, mobilitat estudiantil i llengües, que van tenir lloc a Tarragona la primavera passada.

 

Sociolingüística internacional

 

Les langues de la France,
 per Bernard Cerquiglini

versió en català

Reproduïm l'informe del Dr. Cerquiglini presentat al ministre francès d'Educació Nacional, Recerca i Tecnologia i a la ministra de Cultura i Comunicació amb vista a aportar arguments per a una possible signatura i ratificació per part de França de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Un Instituto de Sociolingüística en Euskal Herria,
 per Imanol Esnaola

versió en català Amb aquest article donem la benvinguda a l'Institut de Sociolingüística del País Basc que, com indica l'autor, és el fruit d'un llarg camí i de nombroses iniciatives anteriors de promoció de l'euskara.

 

Teoria i metodologia

 

Els mètodes bàsics de recerca sociolingüística,
 per Joan Solé Camardons

Aquest article presenta d'una manera sintètica un esquema general del procés de treball de recerca sociolingüística i fa una descripció de les característiques principals dels mètodes bàsics d'investigació sociolingüística.