Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Hemeroteca
Primavera 2003


Enquestes i recerques sobre usos lingüístics en l'àmbit acadèmic: Andorra, Catalunya, País Valencià i Galícia


idiomes


Les enquestes amb contingut sociolingüístic efectuades a Catalunya (1994-2002)
 per Joaquim Torres

versió en anglès Aquest article tracta de les enquestes quantitatives totalment o parcialment sociolingüístiques d’ampli abast territorial fetes a Catalunya durant els últims anys i que no han estat promogudes per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya. De cada enquesta presentada es fa un resum dels principals aspectes, com són l’objectiu, la metodologia, el pla d’explotació de les dades i la manera d’accedir a la informació. També s’indiquen algun o alguns dels resultats més notoris. En total són 9 enquestes força diverses, tant pel que fa al nombre de preguntes sociolingüístiques com a la grandària de la mostra o a la importància de les anàlisis efectuades. Si les afegim a les altres enquestes recents existents, resulta que la quantitat de dades disponibles en aquests moments sobre la situació sociolingüística de Catalunya és més àmplia i completa que mai.

 

La realitat sociolingüística andorrana a debat, segons els resultats de diferents estudis
 per Jaume Farràs

versió en anglès L’article sintetitza els plantejaments, metodologies i anàlisis de tres recerques sociolingüístiques sobre la realitat andorrana, posteriors al Pla d’andorranització iniciat a la dècada dels 70. Es tracta de dos treballs de tesis fets amb finalitats acadèmiques i dels resultats d’una enquesta sociològica. Tenen objectius, metodologies i conclusions força diferents. Així, s’hi exposa la tesi de l’alemany Volker Lixfeld (1982) sobre les llengües d’Andorra, i de Pere Notó (UAB, 1983), sobre la realitat psicosociolingüística del sector educatiu, i reprèn aspectes interessants de l’enquesta feta per Boix, E. i Farràs, J. el febrer de 1992 als infants i joves d’escoles andorranes. Les accelerades transformacions demogràfiques, econòmiques i socials del país fan de teló de fons, i contextualitzen tot el període que abasten aquests recerques.

 

La situació del valencià segons la sociolingüística no institucional (1998-2002)
 per Josep J. Conill

versió en anglès L'article descriu algunes de les principals recerques no institucionals efectuades al llarg del darrer lustre sobre la situació del català al País Valencià (popularment anomenat valencià), incidint especialment en aquelles que aborden la dinàmica sociolingüística de les grans àrees urbanes (València i Alacant), on la transmissió intergeneracional s'ha aturat o és a hores d’ara molt precària. A manera de constrast, s'hi consideren així mateix els resultats d’uns altres dos treballs: l'un sobre la comarca de la Marina, encara fidel a la llengua, i l'altre sobre la totalitat de la població. El panorama resultant permet avançar algunes reflexions sumàries entorn del procés de minorització lingüística accelerada en què la societat valenciana es troba immersa, a partir de les quals s'enfoquen les mancances de la recerca sociolingüística no institucional, derivades fonamentalment de la seva escassa dimensió prospectiva.

 

Estudios sobre a situación sociolingüística da lingua galega (1990-2002)
 por Anxo M. Lorenzo Suárez

versió en anglès
versió en català

Expoñemos neste traballo o conxunto de estudios máis relevantes sobre a situación sociolingüística da lingua galega realizados e/ou publicados desde 1990 ata o 2003, promovidos desde as institucións públicas galegas: a Xunta de Galicia, as administracións locais, universidades, e outras institucións, como é o caso do Consello da Cultura Galega. Centraremos a exposición nos traballos existentes en sete áreas: estudios xerais, política lingüística, administración, ensino non universitario, ensino universitario, medios de comunicación, e outros ámbitos (empresa, publicidade e igrexa).