Si no veieu correctament aquest butlletí feu clic aquí


 

 

Llengua i Ús

 

Revista Tècnica de Política Lingüística

Número 45, segon quadrimestre de 2009

 

 

Editorial

 

Models i realitats per a la Política Lingüística

Elvira Riera Secretaria de Política Lingüística

L’editorial introdueix els articles del número 45 i planteja la importància dels models teòrics i dels estudis que ens aproximen a la realitat.

 

Models

 

Per una política lingüística per als Joves

Albert Bastardas i Boada Universitat de Barcelona
Ignasi Genovès Secretaria de Política Lingüística
Joan Solé Camardons Secretaria de Política Lingüística
L’article és un resum de les conclusions i recomanacions principals del document elaborat per la ponència Llengua i Joves presidida per Albert Bastardas que es va presentar i aprovar al Ple del Consell Social de la Llengua de 24 de març de 2009.

 

L’avaluació de llengües al segle XXI: noves perspectives, nous reptes

Berta Fortiana i Colomer Secretaria de Política Lingüística
Núria Jornet i Saló Secretaria de Política Lingüística
Blanca Pi Leoz Secretaria de Política Lingüística
Laura Puigdomènech i Farell Secretaria de Política Lingüística
Anna Sánchez Aurtenetxea Secretaria de Política Lingüística
El text ofereix una visió global del context de l’avaluació de llengües a Europa en el marc de les polítiques lingüístiques del Consell d’Europa i de les associacions d’avaluadors i la repercussió que tenen en la certificació de coneixements de català.

 

 

Experiències

 

Sobre la Primera Jornada de Processament Computacional del català

Gemma Boleda Universitat Politècnica de Catalunya
Montse Cuadros Universitat Politècnica de Catalunya
Cristina España-Bonet Universitat Politècnica de Catalunya
Maite Melero Universitat Pompeu Fabra
Lluís Padró Universitat Politècnica de Catalunya
Martí Quixal Universitat Pompeu Fabra
Carlos Rodríguez Universitat Pompeu Fabra

L’article fa balanç de la Jornada del Processament Computacional del Català. S’hi exposen els objectius, es planteja una visió del processament des dels àmbits de recursos i recerca i el perfil dels participants, es plantegen els principals fils d’argumentació del debat que s’hi va portar a terme i se n’extreuen unes conclusions.

 

Ni fàcil, ni difícil. Aplicacions didàctiques d’una activitat d’educació intercultural

Sílvia Romero-Galera Consorci per a la Normalització Lingüística
Daniel Lagartofernández Somni del Mico Produccions

A partir del documental-ficció Ni fàcil, ni difícil, dirigit per Daniel Lagartofernández i Marian Piper, s’ha desenvolupat una activitat d’educació intercultural flexible, NFND, que ofereix aplicacions en diferents àmbits educatius. L’article descriu l’activitat NFND i n’exposa aplicacions didàctiques que s’han portat a terme en els àmbits d’educació secundària i d’entitats que l’han utilitzat en processos de formació en interculturalitat. També s’hi proposen aplicacions a l’àmbit de l’educació d’adults, concretament als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística, de les escoles d’adults o de les escoles oficials d’idiomes.

 

De Donetsk (Ucraïna) a Vilanova i la Geltrú (Catalunya). Conèixer la llengua i la cultura catalanes en el context de la formació en el sector de l’hoteleria

Queti Vinyals Consorci per a la Normalització Lingüística
Biel Senabre Consorci per a la Normalització Lingüística
Ignasi Massaguer Institut Ramon Llull
L’article aborda un projecte de formació sociocultural i lingüística adreçat a treballadors i treballadores, que va tenir lloc durant l’any 2008. Van participar-hi disset estudiants d’hostaleria procedents d’Ucraïna. Una part de la formació va ser en origen i una altra a Vilanova i la Geltrú.

 

Instruments

 

Sens Dubte dins l’ESLUB hi ha el CUB. Les noves tecnologies al servei de l’assessorament lingüístic

Xavier Albons Universitat de Barcelona
Àngels Egea Universitat de Barcelona
Anna Grau Universitat de Barcelona
Marta Juncadella Universitat de Barcelona

En aquest article, els Serveis Lingüístics (SL) de la Universitat de Barcelona volen presentar els productes que han desenvolupat i recollit en la seva pàgina web de recursos lingüístics (www.ub.edu/sl/rl). Aquests recursos tenen diferents funcions relacionades amb l’assessorament lingüístic (resolució de consultes, assistència a la correcció, verificació de textos, cerca d’informació, etc.) i tenen, com a característica comuna, el valor de ser d’ús lliure i d’estar connectats entre si i amb altres recursos també accessibles a la xarxa.

 

Cap a un e-SLT: incorporació de les TIC en un servei lingüístic universitari

Marta de Blas Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Pujol Universitat Politècnica de Catalunya

L’article recull l’evolució que les tecnologies de la informació i la comunicació han provocat en el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya durant els últims anys. Hi figuren els reptes i els productes que s’han desenvolupat i que han comportat canvis significatius en la manera de treballar.

 

Les TIC en el Parla.cat (II): plataforma tecnològica i eines de comunicació

Montserrat Montagut Montagut Secretaria de Política Lingüística

Si en l’article anterior es van descriure les característiques de la plataforma Moodle sobre la qual s’edifica tot l’entorn d’ensenyament i aprenentatge del Parla.cat, així com les diverses actuacions i esmenes que va caldre aplicar-hi per tal de donar resposta als objectius marcats i a les necessitats detectades per les institucions responsables del projecte, aquesta segona part s’orienta a les eines de comunicació que conté l’entorn d’aprenentatge, amb la intenció d’explicar-ne les funcionalitats i l’ús didàctic que se’n fa de la manera més detallada possible.

 

 

Recerca

 

Les llengües a Catalunya. Resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics a la població 2008

Secretaria de Política Lingüística

Aquest article presenta els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2008, que és la segona edició d’una estadística oficial sobre els usos que les persones residents a Catalunya fan de les diverses llengües presents en el territori. En aquesta segona edició s’han entrevistat 7.140 persones de 15 anys o més.

 

Comportament lingüístic a les empreses de serveis de Catalunya 2004-2007

Òscar Prieto Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Jordi Pujol Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Joan Solé Camardons Secretaria de Política Lingüística
Anna Torrijos Secretaria de Política Lingüística

Aquest article es basa en una anàlisi específica de l’Enquesta d’usos lingüístics a les empreses 2004-2007 per tal de conèixer les estratègies i els comportaments lingüístics que hi ha a les empreses de serveis de Catalunya.

 

Els usos lingüístics a l’Administració de Justícia 2008

Josep M. Codinach ICC Consultors Culturals SL
Ignasi Genovès Secretaria de Política Lingüística

El text aborda els principals resultats de l’Enquesta sobre usos lingüístics a l’Administració de Justícia a Catalunya 2008, promoguda per la Secretaria de Política Lingüística i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

 

 

Ressenyes

 

Grup Flaix. Diccionari del català col·loquial: dubtes davant del micròfon

Òscar Blades Universitat de Barcelona

 

Neus Arnan, Jordi Bosch, Carles Palau, Marina Sagarra, David Vila. De la consciència a la conducta

Joan Solé Camardons Secretaria de Política Lingüística

 

Joan Lluís Marfany. Llengua, nació i diglòssia

Albert Fabà Consorci per a la Normalització Lingüística

 

 

 

Si heu rebut aquesta publicació és perquè prèviament us heu subscrit al servei. La Generalitat de Catalunya es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a tercers. En qualsevol moment podeu accedir al vostre compte personal per cancel·lar la subscripció o modificar-ne les dades.

 

 
Alta | Baixa o modificació