Si no veieu correctament aquest butlletí feu clic aquí


 

 

Llengua i Ús

 

Revista Tècnica de Política Lingüística

Número 42, segon quadrimestre de 2008

 

 

Editorial

Consolidant el model

Elvira Riera i Gil Secretaria de Política Lingüística

L’editorial aporta les primeres dades disponibles sobre la recepció del nou Llengua i Ús i presenta els diversos articles que formen el número.

Paraules clau: Llengua i Ús, Elvira Riera.

 

Models

El procés de Bolonya, una oportunitat o un obstacle per a la llengua catalana?

M. Jesús Ferrés Universitat de Girona

L’article presenta el model lingüístic universitari que deriva del procés de Bolonya i aborda l’impacte que pot tenir sobre la llengua catalana amb el relleu que progressivament hi tindrà la tercera llengua.

Paraules clau: docència universitària, universitats, M. Jesús Ferrés.

 

Experiències

Diversitat cultural i nous mercats globals, una nova perspectiva per a l’ensenyament de les llengües no europees. Els casos de l’àrab, el japonès i el xinès

Glòria Vallès Fitó Universitat de Barcelona

La dinamització dels mercats asiàtics i el nou context sociolingüístic català són dos factors que influeixen, ja avui, en les demandes d’ensenyament de l’àmbit lingüístic. Aquest fet s’observa tant a les escoles, on es forma la ciutadania del futur, com a les universitats, on han sorgit estudis per donar resposta a una necessitat més imminent de nous perfils professionals.

Paraules clau: multilinguisme, universitats, perfils professionals, àrab, japonès, xinès, ensenyament, Glòria Vallès.

 

L’elaboració d’un pla de llengües a partir d’un procés participatiu: l’experiència de la UAB

Sílvia Amblàs Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Estella Universitat Autònoma de Barcelona

Aquest article presenta l’experiència de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en relació amb l’elaboració del seu pla de llengües, el document marc sobre política lingüística de la UAB. Concretament, s’hi tracten les qüestions relacionades amb el desenvolupament i la metodologia del procés participatiu obert a tota la comunitat universitària, que ha estat un pas previ a la redacció del Pla, i s’hi apunten alguns dels aspectes que han sorgit arran d’aquest procés participatiu i que, possiblement, poden ser compartits o traslladables a altres universitats catalanes.

Paraules clau: plans lingüístics, participació, universitats, Universitat Autònoma de Barcelona, Sílvia Amblàs, Marta Estella.

 

Les persones socialment actives, motor del canvi lingüístic

Rosó Herrera Fundació Comaposada

Joan Tudela Fundació Comaposada

L’article té tres lectures simultànies. L’una explica l’experiència del taller de foment de l’ús del català adreçat a sindicalistes del comerç, sector estratègic de normalització lingüística. L’altra lectura convida a l’adaptació d’aquest taller a altres col·lectius. I la darrera, argumenta la necessitat que la política lingüística de la nostra àrea idiomàtica prioritzi les actuacions adreçades als quadres socials, perquè les persones més socialment actives són el principal motor de qualsevol canvi lingüístic.

Paraules clau: tallers lingüístics, àmbit socioeconòmic, foment de l'ús, Fundació Comaposada, UGT. Rosó Herrera, Joan Tudela.

 

Instruments

La revisió ortogràfica en InDesign CS2 d'Adobe

Pere Farrando Corrector i editor lingüístic

En els sectors editorial i de la premsa escrita, l'evolució del software domina l'activitat dels professionals. Com més va, més feina s'ha de fer en l'edició i menys en la preimpressió. I encara hi ha tots els treballs que no passen per les mans de cap especialista. Els usuaris d'Indesign CS2 (Adobe), el programa més estès en aquests dos sectors, tenen un marge ampli per controlar l'ortografia en els seus textos. Cal configurar bé els documents i seguir unes instruccions precises.

Paraules clau: edició, correcció, assessorament lingüístic, Pere Farrando.

 

El Lèxic de fàrmacs, una obra de present i futur

Núria Casamitjana Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Anna Llobet TERMCAT

Al mes d’abril es va publicar el Lèxic de fàrmacs, elaborat pel TERMCAT i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. L’obra aplega prop de 3.000 denominacions comunes internacionals en català dels fàrmacs d’ús més generalitzat amb la categoria gramatical i els equivalents corresponents en castellà, francès i anglès, a més del número CAS i les seves accions terapèutiques més habituals. Com a complement, l’obra incorpora una revisió i actualització de les Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques, un recull de criteris per a l’adaptació gràfica de l’anglès al català de les denominacions de fàrmacs..

Paraules clau: terminologia, lèxic, farmàcia, farmacologia, TERMCAT, Núria Casamitjana, Anna Llobet.

 

El treball per tasques, eix de les programacions per als cursos de català per a adults

Xavier Abelló Consorci per a la Normalització Lingüística

Carme Bové Consorci per a la Normalització Lingüística

Jordi Esteban Formador de professors

Montserrat Gimeno Secretaria de Política Lingüística

L’article aborda les Programacions de llengua catalana atenent l’enfocament metodològic, la relació amb el Marc europeu comú de referència (MECR) i el Tipotext. S’hi descriuen les aportacions i es fa especial atenció al pilotatge.

Paraules clau: ensenyament per tasques, Tipotext, Marc Europeu Comú de Referència, didàctica, Xavier Abelló, Carme Bové, Jordi Esteban, Montserrat Gimeno.

 

Dos nous parells de llengües al servei de traducció automàtica de la Generalitat de Catalunya: català-occità-català i castellà-occità–castellà

Mònica Pereña Secretaria de Política Lingüística

L’article descriu els diversos aspectes del traductor automàtic català-occità-català i castellà-occità-castellà de la Generalitat de Catalunya. S’hi tracten aspectes com els components lingüístics, el sistema de llicències o la qualitat de la traducció en aquesta nova eina que es posa a disposició de la ciutadania.

Paraules clau: occità, aranès, Aran, traducció automàtica, traducció, recursos lingüístics, assessorament lingüístic, tecnologies de la informació i la comunicació, traductor Gencat, Mònica Pereña.

 

Recerca

La transmissió intergeneracional del català a Mallorca en les parelles lingüísticament mixtes

Joan Melià i Garí Universitat de les Illes Balears

Joan-Albert Villaverde i Vidal Universitat de les Illes Balears

La transmissió generacional de la llengua és un factor clau per a la seva pervivència. L’article aborda el funcionament d’aquest mecanisme social en les parelles lingüísticament mixtes de Mallorca a partir de les dades aportades per l’índex de transmissió intergeneracional (ITIC). S’hi valora la incidència de la tria de llengua en els matrimonis mixtos, la socialització fora de l’àmbit familiar i una possible inflexió a favor de la tria del català, entre d’altres aspectes.

Paraules clau: transmissió lingüística, sociolingüística, ús de la llengua, Mallorca , Joan Melià, Joan-Albert Villaverde.

 

La llengua com a variable d'identitat

Marta Rovira i Martínez Grup d'Estudi de les Identitats

L’article resumeix les principals dades aportades per un estudi sobre la llengua com a variable d’identitat, des de la dimensió simbòlica fins a la construcció de l’alteritat.

Paraules clau: llengua i identitat, sociolingüística, ús lingüístic, Marta Rovira.

 

Ressenyes

Moreno Cabrera, J.C. El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva

Elvira Riera i Gil Secretaria de Política Lingüística

Paraules clau: nacionalisme, política lingüística, Juan Carlos Moreno Cabrera, Elvira Riera.

 

Sumien, D. La standardisation pluricentrique de l’occitan. Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie

Aitor Carrera Universitat de Lleida

Paraules clau: occità, aranès, normativa, Dominique Sumien, Aitor Carrera.

 

Carrera, A. Gramatica aranesa

Patrick Sauzet Universitat de Tolosa II - Lo Miralh

Paraules clau: occità, aranès, normativa, Aitor Carrera, Patrick Sauzet.

 

Labastida i Juan, Ignasi. Noves alternatives per gestionar els drets d’autoria en la difusió de continguts. Les llicències de Creative Commons

Mercè Romagosa i Huguet Consorci per a la Normalització Lingüística

Paraules clau: drets d'autoria, creative commons, Ignasi Labastida, Mercè Romagosa.

 

 

 

Si heu rebut aquesta publicació és perquè prèviament us heu subscrit al servei. La Generalitat de Catalunya es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a tercers. En qualsevol moment podeu accedir al vostre compte personal per cancel·lar la subscripció o modificar-ne les dades.

 

 
Alta | Baixa o modificació