Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Direcció General de Política Lingüística
   

Identificació gràfica per al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

 
   
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplicació de la identificació gràfica (PDF)  
   
Logo vectorialitzat - color (EPS) Logo vectorialitzat - blanc i negre 2 (EPS)
Logo color - CMYK (TIFF) Logo blanc i negre 2 - CMYK(TIFF)
Logo color - RGB (JPG) Logo blanc i negre 2 - RGB (JPG)
   
Logo vectorialitzat - color 2 (EPS) Logo vectorialitzat - negatiu (EPS)
Logo color 2- CMYK (TIFF) Logo negatiu - CMYK (TIFF)
Logo color 2- RGB (JPG) Logo negatiu - RGB (JPG)
   
Logo vectorialitzat - blanc i negre (EPS) Logo vectorialitzat - negatiu 2 (EPS)
Logo blanc i negre - CMYK (TIFF) Logo negatiu 2 - CMYK (TIFF)
Logo blanc i negre - RGB (JPG) Logo negatiu 2 - RGB (JPG)
 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Contacte, suggeriments, incidències
Podeu adreçar-vos a:
Direcció General de Política Lingüística
Servei de Foment de l'Ús del Català
Telèfon 93 567 10 52
http://www.gencat.cat/llengua/bustia
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Avís legal | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya