Cinema en català, base de dades

 

La Base de dades de cinema en català ofereix informació detallada de totes les pel·lícules que s'han doblat i subtitulat en català, amb suport de Política Lingüística, des de 2013. Les empreses distribuïdores i exhibidores poden contactar amb Política Lingüística a través de la bústia cinema.dgpl@gencat.cat.