Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

L'App de la setmana

 

 

Guies de conversa

universitària

 

Aplicació mòbil que ofereix recursos de comunicació als universitaris nouvinguts que vénen a estudiar a Catalunya o als catalans que marxen fora.

  • Té un vocabulari de més de 1.600 paraules i unes 2.500 frases d’ús habitual.
  • Combina el català amb el castellà, el francès o l’anglès.
  • Disposa de versió escrita i de versió àudio.
  • Conté les expressions d’ús més freqüent i els recursos lingüístics més pràctics a l’hora, per exemple, de buscar allotjament, anar a l’oficina bancària, a la biblioteca...

 

 

 

Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística