Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

L'App de la setmana

 

 

Posa'ls

 

Aplicació pensada per aprendre i practicar de forma autònoma l´ús dels pronoms febles en català a partir d´explicacions teòriques senzilles i exercicis pràctics repartits en set apartats diferents que permeten assolir pas a pas els continguts de forma fàcil i amena.

Aquesta aplicació està destinada especialment a aprenents de català dels nivells B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) equivalents als nivells intermedi (B) i de suficiència (C) de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) però també resulta útil per a alumnes d´ESO i Batxillerat.

  • Contingut estructurat en set seccions diferents
  • Cada secció conté un apartat de teoria i dos exercicis interactius
  • Tres tipologies diferents d´exercicis
  • Més de 350 preguntes
  • Seguiment del progrés i dels resultats i possibilitat d´esborrar-los

 

 

 

Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística