Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

L'App de la setmana

 

 

Diccionari de la llengua catalana. 2a edició

 

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) és l’obra de referència que estableix la normativa lèxica de la llengua catalana. D’ençà de la seva publicació, l’abril de 2007, la segona edició del DIEC ha estat objecte de diverses actualitzacions. A través d’aquesta aplicació, l’Institut posa a l’abast dels usuaris la versió completa i més actual de l’obra, que incorpora periòdicament les esmenes que són aprovades.

 

 

 

Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística