Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Presentació/ Presentation

Aquest annex recull les comunicacions del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Es presenten mitjançant un cercador que permet consultar els PDF de les 302 comunicacions publicades ordenades per seccions temàtiques, triar-ne les d’una secció concreta o bé fer cerques escrivint a "Cerca" els mots que volem trobar. D’aquesta manera se’ns mostraran totes les comunicacions que continguin la paraula o paraules triades en qualsevol dels camps de cerca: autor, títol i resum.
Cal tenir en compte que les comunicacions es publiquen en la llengua original en què van ser presentades. Així doncs, hi ha comunicacions en català, castellà, anglès, francès, alemany i occità, les sis llengües oficials del Congrés.

This annex gathers the papers read at the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. We present these documents through a search engine that allows readers to consult a PDF version of the 302 published papers ordered by thematic sections, choose some from a particular section or retrieve them by typing the desired words at "Cerca" (Search). In this way we will find all the papers containing the chosen word or words in any of the search fields: author, title and summary.
Please note that these papers are published in the original language in which they were submitted. So there are papers in Catalan, Spanish, English, French, German and Occitan, the six official languages of the Congress.

Seccions

 

Secció Secció Autor Títol Descripció Enllaç