Web del Departament de Justícia -

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Departament de Justícia

 
Tema 2. 2.2 Llista de mots connectors per estructurar idees
Exercicis relacionats
 • Per unir o enllaçar elements (copulatius)
  • així com
  • com també
  • i
  •  
   • i també
   • ni

 • Per comparar dos o més termes (comparatius)
  D'igualtat:
  • igual com
  • igual que
  • similar a
  • tan [...] com
  • tant/a [...] com
  De superioritat:
  • major
  • més bo
  • més [...] del que
  • més gran
  • més [...] que
  • millor
  • superior

  • D'inferioritat:
   • inferior
   • menor
   • menys [...] del que
   • menys [...] que
   • pitjor
   De proporcionalitat:
   • com menys [...] menys
   • com menys [...] més
   • com més [...] més
   • com més [...] menys

 • Per distribuir elements (distributius)
  • així com [...] [així]
  • ara [...] ara
  • bé [...] bé
  • com també
  • i també
  • ja sigui [...] ja sigui
  • ni [...] ni
  • no solament / només / únicament [...] sinó que
  •  
   • no solament / només / únicament [...] sinó també
   • o [...] o
   • o bé [...] o bé
   • sigui [...] sigui
   • tant [...] com

 • Per indicar causa
  • a causa de / que
  • a còpia de
  • a força de
  • a raó de
  • amb motiu de
  • atès / atesa
  • atès que
  • com
  • com que
  • com sigui que
  • considerant que
  • efectivament
  •  
   • en efecte
   • gràcies a / que
   • ja que
   • pel fet que
   • per aquest motiu
   • per causa de / que
   • per culpa de
   • per raó de / que
   • per tal com
   • perquè (+ verb ind.)
   • si no és que
   • vist que

 • Per indicar conseqüència
  • així
  • així és que
  • com a / a conseqüència de
  • consegüentment
  • cosa que
  • de manera que
  • doncs
  • en conseqüència
  • és per això que
  • fins al punt que
  •  
   • massa / prou / molt [...] perquè
   • per això
   • per aquest fet
   • per consegüent
   • per tant
   • que
   • talment [...] que
   • tan [...] que
   • tant [...] que

 • Per indicar condició
  • a condició de / que
  • amb que
  • en el cas que / de
  • fora que
  • llevat que
  • mentre que
  • només de / que
  • posat que
  • sempre que
  • si
  • si cal
  • si considerem
  • si de cas
  • si és necessari
  • si és procedent
  •  
   • si escau
   • si fa al cas
   • si fos el cas
   • si molt convé
   • si no (+ verb)
   • si no és que
   • si no n'hi ha
   • si per cas
   • si s'escau
   • solament de / solament que
   • sols que
   • tenint / prenent en consideració
   • tret de / que

 • Per indicar oposició
  • així com
  • [això] no obstant
  • això sí
  • al contrari
  • altrament
  • amb tot
  • ans [al contrari]
  • ara bé
  • de fet
  • en canvi
  • en / per contra
  • en realitat
  • en veritat
  • i això que
  •  
   • i no
   • mentre que
   • més aviat
   • no obstant [això]
   • no [...] sinó
   • però
   • realment
   • sinó (+ subst.)
   • sinó que
   • tanmateix
   • veritablement

 • Per indicar objecció (concessius)
  • així i tot
  • amb tot i això
  • amb tot [i] que
  • bé que
  • de tota manera
  • després que
  • encara que
  • mal que
  • malgrat / malgrat que
  •  
   • malgrat tot
   • mentre [que]
   • per bé que
   • per més que
   • per molt que
   • si bé
   • tot i així
   • tot i amb això
   • tot i [que]

Avís legal  |   Accessibilitat   |  Sobre gencat  |  © Generalitat de Catalunya