Web del Departament de Justícia -

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Departament de Justícia

 
Tema 2. 2.1 Llista de mots connectors per estructurar el text
Exercicis relacionats


 • Per introduir el tema del text
  • aquest escrit tracta de
  • ens adrecem a vós
  •  
   • ens proposem d'exposar
   • l'objectiu principal de

 • Per encetar un tema nou
  • amb referència a
  • amb relació a
  • certament
  • el següent punt a considerar és
  • el punt següent tracta de
  • el tema següent és
  • en aquest apartat s'han agrupat
  • en el marc de
  • en l'àmbit de
  •  
    • en relació amb
    • en un altre ordre de coses
    • en un altre ordre de funcions
    • pel que fa a
    • quant a
    • respecte a / de
    • sobre [el tema de]
    • un altre punt important és

 • Per fer aclariments
  • a saber
  • això és
  • és a dir
  •  
   • és a saber
   • o sigui

 • Per marcar ordre
  • 1r / en primer lloc / primer / primerament
  • 2n / en segon lloc / segon / segonament
  • 3r / en tercer lloc / tercer / tercerament
  • 4t / en quart lloc / quart
  • al final
  • d'entrada
  •  
    • en acabat
    • en darrer lloc / terme
    • en últim lloc / terme
    • finalment
    • per acabar
    • per començar
    • per fi

 • Per fer aclariments
  • a saber
  • això és
  • és a dir
  •  
   • és a saber
   • o sigui

 • Per continuar sobre un mateix punt (continuatius)
  • a banda d'això
  • a continuació
  • a més
  • a més a més
  • així com
  • així doncs
  • així mateix
  • altrament
  • com també
  • d'altra banda
  • de manera paral·lela
  • de més a més
  •  
   • deixant de banda
   • després
   • encara
   • encara més
   • és més
   • i encara
   • i fins i tot
   • i més
   • i també
   • ni tan sols
   • tanmateix
   • tot seguit

 • Per distingir
  • al contrari
  • altrament
  • contràriament
  • d'altra banda
  • d'una altra banda
  • d'una banda [...] de l'altra / d'una altra
  •  
   • d'una banda [...] de l'altra / d'una altra
   • en canvi
   • per un cantó [...] per l'altre
   • per un costat [...] per l'altre
   • per una part [...] per l'altra

 • Per posar èmfasi
  • cal / convé destacar
  • cal / convé fer esment específic
  • cal / convé fer una especial referència
  • cal / convé insistir
  • cal / convé recordar
  • cal / convé remarcar
  • cal / convé tornar a dir
  • cal / convé destacar
  • cal / convé fer ressaltar
  • cal / convé recalcar
  • cal / convé subratllar
  • de la mateixa manera
  •  
   • dit d'una altra manera
   • el més important
   • el punt més destacable és
   • en altres paraules / termes
   • en efecte
   • és per això que
   • igualment
   • la idea central és
   • s'ha de tenir en compte
   • tal com s'ha dit
   • val la pena dir

 • Per donar detalls (exemplificar)
  • a tall d'exemple
  • així
  • cf. (conferiu, confronteu)
  • com
  • com a exemple
  • com a mostra
  • com [és] ara
  • concretament
  • d'aquesta manera
  • en aquest sentit
  • en concret
  • en el cas concret de
  • en el cas de / que
  •  
   • en particular
   • es pot exemplificar amb
   • n'és un bon exemple
   • n'és un exemple clar
   • particularment
   • per exemple / p. ex. / p. e.
   • per il·lustrar
   • per posar un exemple de
   • un bon exemple d'això és
   • un cas pràctic
   • una anècdota relacionada
   • una bona mostra

 • Per resumir
  • a manera de resum
  • amb caràcter general
  • amb tot plegat
  • breument
  • d'una forma breu
  • de manera global / genèrica
  • en conjunt
  • en general
  • en pocs mots / poques paraules
  • en / com a resum
  •  
   • en síntesi
   • tot plegat
   • generalment
   • globalment
   • per concretar
   • recapitulant
   • recollint tot el que s'ha dit
   • recordant el que s'ha dit
   • resumint

 • Per acabar
  • a manera de conclusió
  • a tall de conclusió
  • a tall de recapitulació
  • així doncs
  • així les coses
  • al capdavall
  • comptat i debatut
  • consegüentment
  • d'una manera definitiva
  •  
   • en conclusió
   • en conseqüència
   • en darrer terme
   • en definitiva
   • en suma
   • en última instància
   • finalment
   • per acabar
   • per concloure

 • Per indicar temps (per narrar)
  • a continuació
  • abans
  • actualment
  • al mateix temps
  • aleshores
  • alhora
  • anteriorment
  • ara fa poc
  • ara mateix
  • d'ara [en] endavant
  • d'avui [en] endavant
  • de manera paral·lela
  •  
   • després
   • durant
   • en aquests moments
   • en el mateix moment
   • enguany / aquest any
   • llavors
   • més endavant
   • més tard
   • paral·lelament
   • poc abans
   • simultàniament
   • tot seguit

 • Per indicar espai (per descriure)
  • a dalt / a baix
  • a l'anvers / al revers
  • a l'interior / a l'exterior
  • a la dreta / a l'esquerra
  • a prop / lluny
  • a sobre / a sota
  • al mig / al centre
  •  
   • al capdavant / al capdavall / al capdamunt
   • al centre / als costats / als extrems
   • al davant / al dors
   • davant / darrere
   • de cara / d'esquena
   • endins / enfora
   • més amunt / més avall

Avís legal  |   Accessibilitat   |  Sobre gencat  |  © Generalitat de Catalunya