Web del Departament de Justícia -

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Departament de Justícia

 
Tema 12. 2 Tractaments protocol·laris més usuals a Catalunya

Molt Honorable Senyor/a (M. Hble. Sr./M. Hble. Sra.) (M.H. Sr./M. H. Sra.)

 •    expresident/a de la Generalitat de Catalunya
 •    expresident/a del Parlament de Catalunya
 •    president/a de la Generalitat de Catalunya
 •    president/a del Parlament de Catalunya

Honorable Senyor/a (Hble. Sr./Hble. Sra.) (H. Sr./H. Sra.)

 •    conseller/a de la Generalitat de Catalunya
 •    cònsol/consolessa
 •    exconseller/a de la Generalitat de Catalunya
 •    president/a del Consell Consultiu

Excel·lentíssim/a i Magnífic/a Senyor/a (Excm. Mgfc. Sr. / Excma. i Magfca. Sra.)

 •    rector/a d'universitat

Excel·lentíssim/a Senyor/a (Excm. Sr./Excma. Sra.)

 •    alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona
 •    degà/ana del Col·legi d'Advocats de Barcelona
 •    degà/ana del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya
 •    delegat/ada del Govern de l'Estat
 •    diputat/ada al Congrés
 •    eurodiputat/ada
 •    expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi que tinguin Barcelona per capital
 •    fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 •    membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
 •    membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
 •    persona condecorada amb la Creu de Sant Jordi
 •    president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 •    president/a del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya
 •    president/a de la Diputació de Barcelona
 •    president/a d'organismes territorials elegits per sufragi que tinguin Barcelona per capital
 •    president/a del Parlament Europeu
 •    president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
 •    president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
 •    president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia
 •    president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
 •    president/a de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
 •    president/a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 •    senador/a
 •    vicerector/a d'universitat

Magnífic/a Senyor/a (Magfc. Sr./ Magfca. Sra.)

 •    conseller/a del Conselh Generau d'Aran
 •    síndic/a del Conselh Generau d'Aran

Il·lustríssim/a Senyor/a (Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.) (Im. Sr. / Ima. Sra.)

 •    alcalde/essa (llevat del cas de Barcelona)
 •    cap provincial de Correus i Telègrafs
 •    cap provincial de Trànsit
 •    cap superior de policia
 •    comissari/ària de policia
 •    degà/ana de col·legi d'advocats (llevat del cas de Barcelona)
 •    degà/ana del Col·legi de Procuradors de Barcelona
 •    degà/ana de facultat universitària
 •    degà/ana president/a del Col·legi de Notaris de Barcelona
 •    delegat/ada regional o provincial de ministeri
 •    diputat/ada de la Diputació de Barcelona
 •    director/a d'escola universitària
 •    fiscal
 •    fiscal de les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 •    fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 •    fiscal en cap de les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 •    gerent d'universitat
 •    jutge/essa degà/ana dels jutjats de Barcelona
 •    magistrat/ada de les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 •    magistrat/ada jutge/essa
 •    magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 •    membre de l'Institut d'Estudis Catalans
 •    membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
 •    membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
 •    president/a d'assemblea territorial de registradors de la propietat i mercantils
 •    president/a de les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 •    president/a de cambra de comerç, indústria i navegació (llevat del cas de Barcelona)
 •    president/a de consell comarcal
 •    president/a de les diputacions provincials de Girona, Lleida i Tarragona
 •    president/a de divisió universitària
 •    president/a de l'Institut d'Estudis Catalans
 •    president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
 •    regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona
 •    secretari/ària de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 •    secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona
 •    secretari/ària general de la Diputació de Barcelona
 •    secretari/ària general de govern civil
 •    síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona
 •    tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona
 •    vicedegà/ana de facultat universitària

Molt Il·lustre Senyor/a (M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.) (M. I. Sr. / M. I. Sra.)

 •    cap d'estudis d'universitat
 •    membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia
 •    membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
 •    secretari/ària general d'universitat

Il·lustre Senyor/a (Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.) (I. Sr. / I. Sra.)

 •    degà/ana de col·legi de procuradors (llevat del cas de Barcelona)
 •    diputat/ada del Parlament de Catalunya
 •    expresident/a d'altres organismes territorials elegits per sufragi (llevat dels que tinguin Barcelona per capital)
 •    jutge/essa
 •    membre del Consell Consultiu
 •    membre de la Mesa del Parlament de Catalunya
 •    membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
 •    notari/ària
 •    president/a d'altres organismes territorials elegits per sufragi (llevat dels que tinguin Barcelona per capital)
 •    secretari/ària judicial
 •    síndic/a de Comptes
 •    síndic/a de Greuges
 •    síndic/a major de la Sindicatura de Comptes

Avís legal  |   Accessibilitat   |  Sobre gencat  |  © Generalitat de Catalunya