1. Evolució població penitenciària
2. Estada a la presó i condemna imposada
3. Descriptors processals penals
4. Activitat delictiva
5. Descriptors sociodemogràfics
6. Dones
7. Joves
8. Estrangeria
8.1 Processal penal
8.2 Estrangers diferents
8.3 Altes i baixes
8.4 Delictes
8.5 Temps de condemna
8.6 Temps d'estada a la presó
8.7 Edat
8.8 Nacionalitat
8.9 Règims de vida
8.10 Permisos
8.11 Trencaments
8.12 Expedients disciplinaris
8.13 Àrees geogràfiques
9. Reeducació i reinserció social
10. Permisos
11. Incidències
12. Descriptors sanitaris
13. Gestió

14. Personal