1. Evolució població penitenciària
2. Estada a la presó i condemna imposada
3. Descriptors processals penals
4. Activitat delictiva
5. Descriptors sociodemogràfics
6. Dones
6.1 Processal penal
6.2 Dones diferents
6.3 Altes i baixes
6.4 Delictes
6.5 Temps de condemna
6.6 Temps d'estada a la presó
6.7 Edat
6.8 Nacionalitat
6.9 Graus de tractament
6.10 Permisos
6.11 Trencaments
6.12 Expedients disciplinaris
6.13. Dones amb fills
7. Joves
8. Estrangeria
9. Reeducació i reinserció social
10. Permisos
11. Incidències
12. Descriptors sanitaris
13. Gestió

14. Personal