12.1 Prevalenįa instantānia de la infecciķ pel VIH
09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 06/15 09/2015 12/2015 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17
Interns VIH 717 687 664 642 620 596 552 413 407 415 413 399 402 399
p total 9.944 9.818 9.789 9.685 9.447 9.294 9.195 8.922 8.810 8.815 8.793 8.670 8.566 8.723
p analitzada 8.627 8.580 8.545 8.452 8.326 7.842 7.039 7.736 7.603 7.583 7.480 7.350 7.297 7.451
% p an/p t 86,8% 87,4% 87,3% 87,3% 88,1% 84,4% 76,6% 86,7% 86,3% 86,0% 85,1% 84,8% 85,2% 85,4%
%VIH+/p a 8,3% 8,0% 7,8% 7,6% 7,4% 7,6% 7,8% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5% 5,4% 5,5% 5,4%
%VIH+/p t 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,6% 6,4% 6,0% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 4,6%
Nombre d’interns que a final de trimestre estan infectats pel VIH. A la taula s’informa de la poblaciķ encarcerada l’últim dia del trimestre, la poblaciķ analitzada, el percentatge de poblaciķ analitzada sobre el total de la poblaciķ (% p an/ p t), el percentatge de VHI sobre el total de la poblaciķ analitzada (%VIH+/p an) i el percentatge de persones amb VIH sobre el total de la poblaciķ encarcerada (%VHI+/p t).