12.1 Prevalenįa instantānia de la infecciķ pel VIH
09/14 12/14 06/15 09/2015 12/2015 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18
Interns VIH 620 596 552 413 407 415 413 399 402 399 397 387 385 439
p total 9447 9.294 9.195 8.922 8.810 8.815 8.793 8.670 8.566 8.723 8.755 8.571 8.367 8.413
p analitzada 8326 7.842 7.039 7.736 7.603 7.583 7.480 7.350 7.297 7.451 7.488 7.279 7.051 7.125
% p an/p t 0,8813 84,4% 76,6% 86,7% 86,3% 86,0% 85,1% 84,8% 85,2% 85,4% 85,5% 84,9% 84,3% 84,7%
%VIH+/p a 0,0745 7,6% 7,8% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5% 5,4% 5,5% 5,4% 5,3% 5,3% 5,5% 6,2%
%VIH+/p t 0,0656 6,4% 6,0% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,6% 5,2%
Nombre d’interns que a final de trimestre estan infectats pel VIH. A la taula s’informa de la poblaciķ encarcerada l’últim dia del trimestre, la poblaciķ analitzada, el percentatge de poblaciķ analitzada sobre el total de la poblaciķ (% p an/ p t), el percentatge de VHI sobre el total de la poblaciķ analitzada (%VIH+/p an) i el percentatge de persones amb VIH sobre el total de la poblaciķ encarcerada (%VHI+/p t).