Logo DJ  
 
 
 

logo descriptors

Descriptors estadístics
de mesures penals alternatives

 
 
 
 
Dades fins a agost de 2022
Publicació mensual

Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics