Logo DJ  
 
 
 
 

Descriptors estadístics
de l’atenció a les víctimes de menors infractors

 
 
Dades fins a desembre de 2018
Publicació mensual
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Àrea de Planificació i Projectes Estratègics